Kandidátka – Společně pro Třeboň 2018

17. 8. 2018  |  Představujeme Vám naší kandidátku pro letošní komunální volby v Třeboni, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018   Vážení spoluobčané, rádi bychom vám touto cestou představili naší kandidátku   Společně pro Třeboň – koalice STRANY ZELENÝCH, hnutí OBČANÉ MĚSTU, MĚSTO OBČANŮM a ČESKÉ PIRÁTSKÉ STRANY   pro letošní více»

Výběrové řízení na výkonného jednatele lázní v Třeboni

17. 8. 2018  |  Téma, které hýbe Třeboní: Kdo bude novým jednatelem zdejších lázní? Nejprve bych rád touto cestou vyvrátil „informaci“, že jsem se o tuto pozici ve výběrovém řízení ucházel. Touto cestou sděluji, že taková informace se nezakládá na pravdě. O tuto pozici jsem se v minulosti a ani v současnosti neucházel. Dne 13. 8. více»

O výstavbě zimního stadionu za 103 mil. Kč bez DPH rozhodnete v letošních komunálních volbách, které se konají 5. a 6. října 2018

2. 7. 2018  |  Otevírání obálek na zhotovitele stavby zimního stadionu proběhlo v pátek 1. června 2018. K dnešnímu datu (29. 6. 2018) rada města neprojednala a ani zastupitelstvu města nebyla předložena žádná oficiální písemná informace, jak výběrové řízení na zimní stadion dopadlo. Na jednání rady města dne 6. 6. 2018 měl být podkladový materiál k zimnímu více»

Výsledky hospodaření města Třeboň v základních rysech za rok 2017

23. 4. 2018  |    1) úhrada splátek v souvislosti s čistírnou odpadních vod. Jedná se o půjčku z roku 2012, kterou město bude splácet do roku 2022. K pokrytí splátek a úroků slouží nájemné, které čistírna odpadních vod platí městu.   2) i přesto, že se počítalo se zapojením finančního přebytku hospodaření města z minulých let ve výši více»

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Třeboň v základních rysech za rok 2017

23. 4. 2018  |  Město Třeboň je zřizovatelem pěti příspěvkových organizací: Základní škola Třeboň – Na Sadech Základní škola Třeboň – Sokolská Městská knihovna Mateřská škola Sluníčko mateřská škola   Počet dětí a žáků v základních a mateřských školách zřizovaných městem Třeboň   ** Jiří Vopátek, zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň, 21. 4. více»

Schválení realizace stavby Zimní stadion Třeboň. Jak bude zimní stadion provozován?

4. 4. 2018  |  Zastupitelstvo města projednalo na svém jednání 26. 3. 2018 bod ve věci realizace stavby „Zimní stadion Třeboň“ v období 2018 – 2019, kdy celkové náklady se očekávají již ve výši 80 mil. Kč bez DPH a 96,8 mil. Kč včetně DPH. Rozpočet města na letošní rok (= 2018, http://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-urad/financni/rozpocet/Rozpocet_mesta_Trebone_na_rok_2018.pdf) a Střednědobý více»

Hokejová mládež v Českých Budějovicích dostane 8 milionů

4. 4. 2018  |    Zdroj: Mladá fronta Dnes, 16. 2. 2018, str. 14 Jeden hokejista v ČB vyjde město na více jak 20.000 Kč. Kolik to bude v Třeboni po výstavbě zimního stadionu? A kde jsou k tomu jistě finanční příspěvky od řady sponzorů (významné – velké – podniky apod.), příspěvky od rodičů, ….   více»

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Branná

19. 3. 2018  |  V rámci realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav požadoval Osadní výbor Branná schválit městem Třeboň vedlejší polní cestu V1 (viz obrázek níže). Vedení města schválení požadované polní cesty V1 odmítalo se zdůvodněním nutnosti pořízení regulačního plánu. Přitom od roku 2012 v Branné čekají na jeho zpracování. Zajímavé je, že v roce: 2013 více»