Manipulace s realitou a fakty

20. 9. 2021  |  Na zastupitelstvu města konaném dne 13.9.2021 nemluvilo vedení města při argumentaci k projednávanému bodu pravdu. (Video archiv ZM | Město Třeboň – město pro zdraví těla i ducha (mesto-trebon.cz) v čase 1:59:05. Konkrétně bylo zmíněn argument, že projekt bazénového komplexu u lázní AURORA nikdy neměl zasahovat do parku a omezil více»

Rada města nepodpořila vydání knihy, kdy autorem je občan města Třeboně!

20. 9. 2021  |  Rada města Třeboně rozhodla svým usnesením č. 474/2021-81 nevyhovět žádosti o příspěvek na vydání nové knihy, kterou podal, prostřednictvím svého nakladatele, náš místní amatérský badatel pan Vladimír Kos. Na jednání zastupitelstva města dne 13.9.2021 (stopa záznamu https://www.youtube.com/watch?v=TF9Br_tfMJY&t=7265s> stopa: 2:13:10 a pak dál až do 2:21:41) jsme se snažili tuto situaci více»

Rada města schvalovala usnesení formou, která není přípustná (per rollam) – usnesení rady jsou tak od počátku neplatná!

20. 9. 2021  |  Rada města na svých jednáních přijímala usnesení tzv. formou per rollam. Takto přijatá usnesení jsou dle stanoviska Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly od počátku neplatná, neboť platně mohou hlasovat pouze ti členové rady, kteří jsou v okamžiku hlasování přítomni probíhající schůze. Nelze tak hlasovat korespondenčně či více»

Revitalizací veřejného prostranství Na Rybníčku se pod tlakem občanů bude zabývat zastupitelstvo města na svém jednání 18. 10. 2021

20. 9. 2021  |  Občané města vyjádřili značnou nespokojenost nad nevhodnou revitalizací veřejného prostranství Na Rybníčku. Na základě jejich žádosti (doručena 29. 7. 2021) se bude revitalizací tohoto veřejného prostranství zabývat zastupitelstvo. Text jejich žádosti se podařilo získat. Na jednání zastupitelstva města (13. 9. 2021) k této věci proběhla diskuse, viz: – při schvalování více»

Rozšíření saunového provozu a wellness služeb v areálu lázní Aurora

20. 9. 2021  |  Zastupitelstvo města (13. 9. 2021) včetně našich hlasů schválilo realizaci stavby „Rozšíření saunového provozu a wellness služeb“ v areálu lázní Aurora, v období let 2021 – 2022 a v celkových předpokládaných nákladech na výstavbu v částce 130 000 000 Kč vč. DPH (107 438 016,53 Kč bez DPH), kdy financování více»

Zastupitelstvo města Třeboň jedná v těchto dnech od 18 h

1. 9. 2021  |  13. 9. 2021 18. 10. 2021 6. 12. 2021 Místem konání je Městský úřad Třeboň – Palackého nám. 46/II – Zasedací místnost č. 118, přízemí. V době epidemiologických opatření se jednání koná v KKC Roháč. Jednání lze sledovat i on-line: https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/on-line-prenos-ze-zm.html (www.mesto-trebon.cz —- Zastupitelstvo on-line) Sledujte místní dění. Komunální volby více»

Vedení města i nadále tlačí bez jakékoliv diskuse NE ZCELA VHODNOU revitalizaci veřejného prostranství Na Rybníčku

17. 8. 2021  |  Rada města na svém mimořádném jednání dne 16. 8. 2021 schválila ve věci revitalizace veřejného prostranství následující: Rada města Třeboně I. schvaluje zajištění zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce na veřejnou zakázku „Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboni“ externím zadavatelem, společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., více»

Co se aktuálně děje v Třeboni?

22. 7. 2021  |  Rád bych zmínil aktuální situací v Třeboni. Naprosto výstižně současnou situaci vystihuje nadčasový citát z kázání Mistra Jana Husa : „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemajíc slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají…..“. ODS, více»

Odpady - Foto od občana města ze dne 8. 7. 2021.

Odpady – Parkování. Vedení města si neví rady? Nebo nechce řešit?

16. 7. 2021  |  Léto je v plném proudu a již nyní na samém začátku dovolených lze pozorovat opakující se slabá místa, která vedení našeho města stále přehlíží. O jaká konkrétně jde? Odpady Ano, odpad všude narůstá. Vedení města v Třeboni zavedlo od roku 2019 odpady zadarmo. Občan ušetří nějakou tu kačku za rok, více»

Společně pro Třeboň – buďte s námi i na Facebooku