Rybník Svět v r. 2019

12. 9. 2019  |  Rybník Svět v r. 2019 Význam tohoto vodního díla je větší nežli pouhá produkce kapra. Také byl kdysi zdrojem velkých svárů a protestů. Zatopil jedno předměstí města Třeboně, snížil obrannou funkci jeho hradeb a představoval také ohrožení města protržením hráze, jak se také později potvrdilo. I při jeho stavbě byly problémy více»

O čem se jednalo na jednání zastupitelstva města 26. 8. 2019?

4. 9. 2019  |  *Změna zastupitele z řad kandidátky PRO Zdraví a Sport. Kdo tvoří koalici? * Neposkytování informací z lázní na žádost zastupitelů * Starostovi, jednateli lázní, předsedovi valné hromady lázní a všech městských společností vadí, že se zajímáme o jeho možný střet zájmů * Nechvalné plnění kapitálových výdajů rozpočtu města k 30. 6. 2019? * více»

Kde se v Česku nejlépe žije? A jak dopadla Třeboň v roce 2019 v porovnání s rokem 2018?

19. 8. 2019  |  V rámci druhého ročníku měření kvality života se utkaly všechny obce s tzv. rozšířenou působností, kterých je celkem 206. Mezi takové obce patří i město Třeboň. Jak uvádí níže uvedený zdroj: Index kvality zahrnuje celkem 29 ukazatelů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení a více»

Jak si v roce 2018 vedly městské lázně v Třeboni, aneb byla kritika ODS oprávněná? A jak to tedy doopravdy bylo?

12. 8. 2019  |  V minulosti bylo zvykem, že ekonomická zpráva lázní za příslušný rok byla vždy součástí tzv. výroční zprávy lázní. Každý, kdo měl o informace zájem, si mohl uvedenou zprávu přečíst přes webový odkaz www.justice.cz. Bohužel nové vedení (zastoupené ODS) na lázních a městě se rozhodlo, že nic takového se zveřejňovat nebude. více»

Mlhavé vyjádření starosty města Jana Váni ohledně odpadové vyhlášky ….

29. 7. 2019  |  V příspěvku se uvádí: „My ale ve svém stanovisku argumentujeme nálezem Ústavního soudu, který řešil podobnou situaci v Milovicích. Návrh ministerstva vnitra na zrušení jejich vyhlášky shodil ze stolu a vyhlášku nechal v platnosti,“ zmínil starosta Jan Váňa. Doplnil, že v době schvalování třeboňské vyhlášky už byl tento nález Ústavního soudu znám.“  K uvedenému je více»

Lidé bděte!

29. 7. 2019  |  Dovolil jsem si nazvat tento příspěvek slovy „klasika Fučíka“, který uvedený výrok  možná vůbec neřekl. Podle mne, však obecně význam těchto slov, platí i v  dnešní době.    Mnozí z  nás si jistě pamatují, jak v minulém volebním období, tehdy z opozičních lavic, svými dotazy doslova „bombardovali “ zástupci ODS  bývalé vedení Slatinných více»

Nejsme chovatelé komárů

2. 7. 2019  |  Předem se přiznám, že se necítím být odborníkem dále komentované problematiky. V dané věci se ale domnívám, že na věc je nutné pohlížet ze spektra více pohledů. Estetické hledisko je např. hledisko tvorby prostředí pro duševní hygienu člověka, také velice důležité. Estetickým pohledem na věci kolem nás  je obdařen nějakou měrou více»

VÍME, CO VÁS ZAJÍMÁ

28. 6. 2019  |  Hospodaření města za rok 2018. * Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2019. * Nabídka společnosti Teplospol, a. s. * Dotace na mokřad a revitalizaci toku v parku Aurora neprojde – aneb pan Mráz (ČSSD) opět vládnoucí ODS podržel. * Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Třeboň 2019 – 2021. * Naše požadavky a dotazy (Vopátek, Prášil, Michal) v rámci bodu různé. * více»

CO SE NÁM LÍBÍ A NELÍBÍ V TŘEBONI

29. 5. 2019  |  Přestože žijeme v klidném historickém městě s krásnou přírodou v okolí, je jistě mnohé, co zlepšit. Nyní máme na mysli spíše infrastruktutu, a to nejen dopravní, ale i historické, kluturní a stavební objekty, jejichž stav není zrovna uspokojivý. Proto si dovolujeme přispět svými náměty k tomu, co se nám nelíbí a zároveň ukázat, jak to může fungovat, když se věci dotáhnou do konce. více»