Rádoby tutlané … . Proč?

15. 2. 2020  |  Na jednání zastupitelstva města 27. 1. 2020 došlo až ke komické situaci. Zastupitelé obdrželi podkladový materiál ve věci schválení Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a výše odměny neuvolněného starosty města (bod č. 14). V podkladovém materiálu byly vypsané odměny v Kč za měsíc pro všechny funkce neuvolněných zastupitelů města. více»

Sliby zadarmo …

15. 2. 2020  |  Kdo z vás si pamatuje včerejší zprávy? Mnoho politiků si asi myslí, že málokdo. Jsou dnes schopni popřít celkem cokoli, co řekli včera. Tento trend jde napříč politickou sférou. Třeboňský pan starosta občas také zapomíná svá minulá stanoviska, a také to co sám dříve kritizoval. Léta poté, co prodal budovu více»

Proč jsme jako klub zastupitelů za subjekt Společně pro Třeboň nepodpořili rozpočet města na rok 2020

15. 2. 2020  |  Vedení města předložilo zastupitelům rozpočet se schodkem ve výši přes 150,79 mil. Kč (bez fondů, s fondy schodek činí 154,83 mil. Kč). Schodek bude hrazen z finančních prostředků města, které nebyly využity v minulých letech. Stávajícímu vedení města bylo z minulého volebního období (2014 – 2018) na základním bankovním účtu více»

Sociální služby potřebují větší podporu města

29. 1. 2020  |  Na zastupitelstvu ze dne 9.12. 2019 jsme hlasovali o příspěvku pro Hospic sv. Kleofáše. Hospic žádal o dotaci 200 tis. Kč, ale vedení města navrhlo pouze 100 tis. Kč.  Z tohoto bodu se rozvinula diskuse o financování soc. služeb v Třeboni. Starosta zdůvodnil snížení příspěvku počtem klientů. Tento argument má více»

Odpady dáme občanům zdarma a zdražíme vodné a stočné (od 1. 1. 2020)

27. 12. 2019  |  Rada města projednala a odsouhlasila 17. 12. 2019 zvýšení ceny vodného a stočného pro občany s platností od 1. 1. 2020.  Zvýšení cen odsouhlasili: PaedDr. Jan Váňa (ODS), Ing. Jana Grammetbauerová (ODS),  Mgr. Petr Werner (PRO Zdraví a Sport), Anna Kahounová (ODS), Ing. et Ing. Jiří Kuta (TOP 09), prof. RNDr. více»

Jednání zastupitelstva města 9. 12. 2019

16. 12. 2019  |    Personální změna v koalici – Odpady zadarmo a Ministerstvo vnitra ČR již zahájilo nad městem dozorový proces – Připravený rozpočet města na rok 2020 – Vedení města snižuje výdaje na kulturní život ve městě – Nízká finanční podpora místnímu Hospici – Nepochopitelné čachry u prodeje pozemku v Dukelské ulici – Zřízení více»

Developerská servilita vedení města

25. 11. 2019  |  Význam toho, co člověk řekne, nebo napíše, se dozví vlastně až tehdy, když zjistí, jak to adresát, čtenář či příjemce informace pochopil. Proto musím reagovat na některé skandální výroky a plány starosty Váni, který s nimi reprezentuje současné koaliční vedení radnice tvořené ODS, PRO Zdraví a Sport a TOP 09 s podporou více»