Generální ředitelkou Slatinných lázní Třeboň, s. r. o. se stala RNDr. Libuše Kotilová

15. 1. 2019  |  Víme, co vás zajímá RM č. 4 – 8-1-2019 (Usnesení RM č. 27/2018-4) Rada města vzala jednomyslně na vědomí výsledek výběrového řízení na pozici generálního ředitele Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., když výběrová komise doporučila na uvedenou pozici RNDr. Libuši Kotilovou. Rada města jednomyslně schválila, aby funkci generálního ředitele více»

Informace z Rady města ze dne 18.12. 2018

4. 1. 2019  |  Nájemní smlouva mezi městem Třeboň a ZUŠ – Cena Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky – Nová jednatelka Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o. – Termíny farmářských trhů v roce 2019 – Změna výše nájmu Městské vodohospodářské, s. r. o. a cena vodného a stočného pro rok 2019 – Nová pravidla pro vydávání více»

Osadní výbory a jejich váha

29. 12. 2018  |  Klub zastupitelů Společně pro Třeboň navrhl zřízení Osadního výboru Holičky, neboť se domnívá, že existuje-li možnost a zájem občanů dané lokality se spolupodílet na dění ve věcech veřejných, mají dostat šanci a prostor. Kompetence a pravidla fungování osadních výborů jsou definována v příslušných ustanoveních zákona  o obcích. V podstatě jde více»

Jednání Zastupitelstva města Třeboň ze dne 10. prosince 2018

17. 12. 2018  |  Zimák nebude – Základní umělecká škola – Odpady zadarmo nejsou pro každého – Třístupňové bydlení koalice odpískala – předložili jsme návrh na zřízení Osadního výboru Holičky Víme, co vás zajímá Vážení spoluobčané, předkládáme shrnutí 2. jednání Zastupitelstva města Třeboně, které se konalo v pondělí 10. 12. 2018. Informaci předkládáme nejprve v krátkém shrnutí: více»

Informace z Rady města ze 4.12. 2018

17. 12. 2018  |  Vyšší nájemné Městské vodohospodářské, s. r. o. – Vykopání sloupků něco zkrátka stojí – Noví jednatelé za město v městských společnostech – Na lázních budeme mít jednatele a také pozici Generálního ředitele lázní – Redakční rada Třeboňského světa se nám zabarvila do modra Víme, co vás zajímá RM č. 2 – více»

Informace z jednání Rady města ze dne 20.11. 2018

1. 12. 2018  |  Odpady zadarmo – likvidace sloupků – Třístupňové bydlení – Nový jednatel lázní – Odměny zastupitelů – Jmenovaní zástupci města v organizacích – Odvolání všech členů z městských dozorčích rad – Termíny jednání rady a zastupitelstva města Víme, co vás zajímá   RM č. 1 – 20-11-2018 (Usnesení RM č. 3/2018-1) Rada města více»

Informace z ustavujícího zastupitelstva ze dne 13. 11. 2018

14. 11. 2018  |  Dne 13. 11. 2018 proběhla ustavující schůze zastupitelstva města Třeboně, kde si zastupitelé volili nové vedení města. Všichni počítali s předem ohlášenou a dohodnutou koalicí ODS, PRO Zdraví a Sport a TOP09, která má těsnou většinu 13-ti hlasů. Co však všechny přítomné překvapilo, až šokovalo, byl návrh ODS, aby starosta vykonával více»

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo města

7. 11. 2018  |  Starostka města Mgr. Terezie Jenisová svolala ustavující zasedání zastupitelstva města na úterý 13. 11. 2018 od 17 h do zasedací místnosti č. 118 Městského úřadu Třeboň a to s tímto programem: Zahájení Složení slibu členů zastupitelstva města Určení skrutátora, zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu Schválení programu Volba mandátové komise Volba volební a návrhové komise více»

POVOLEBNÍ JEDNÁNÍ – komunální volby 2018 Třeboň

7. 11. 2018  |  Letošní komunální volby v Třeboni mají dva vítězné subjekty. Je jimi ODS s 10 mandáty a naše koalice Společně pro Třeboň s  5 mandáty, ostatní kandidátky získaly výrazně méně. Vítězná ODS nás po volbách požádala o schůzku, která se uskutečnila ve středu 10. října 2018. Diskutovali jsme zejména o programových záležitostech. V těchto více»