15. 9. 2023

Téma Charita Třeboň

Vážení spoluobčané,

jako zastupitel jsem si již na ledacos zvykl. Jak se říká, čas otupí i ostrý břit… Ovšem nerad bych si zvykl na nespravedlnost a ze strany vedení města Třeboň opovrhováním těmi, kdo poskytují sociální služby, resp. i služby zdravotní (o tom zase někdy jindy), ale také těmi, kdo služby Charity s ohledem na svou sociální situaci nezbytně potřebují. V tomto případě jde o podporu místní Charitě Třeboň ze strany vedení města Třeboň. Ano, někdo její služby nepotřebuje, a tak možná ani neví, že ji v Třeboni máme, a tak si možná klade otázku, proč ji podporovat. Na straně druhé jsou spoluobčané, kteří by se bez místní Charity Třeboň těžko obešli. Rád bych poděkoval vedení Charity Třeboň a všem jejím zaměstnancům za práci, kterou pro občany dělají.

Na jednání zastupitelstva města jsme 11. 9. 2023 projednávali žádost o dotaci, kterou podala místní Charita, která na našem území poskytuje sociální služby. Bez podpory z veřejných peněz se zkrátka neobejde. Charita žádala v rámci dotace v oblasti sociálních služeb o celkový příspěvek města ve výši 150 000 Kč, a to na Občanskou poradnu a tzv. Sociálně terapeutickou dílnu Motýl. V roce 2022 město poskytlo finanční příspěvek (dotaci) ve výši 95 000 Kč. Tato dotace byla řádně vyúčtována. Nyní na zastupitelstvu města byla Charitě v rámci její žádosti schválena dotace ve výši pouhých 50 000 Kč! Tj. při loňské (15,1 %), a i letošní vysoké inflaci, resp. zvyšujících se nákladů, nejen nominální pokles o 45 000 Kč, ale i výrazný reálný pokles! Jako opoziční zastupitelé jsme na jednání zastupitelstva města argumentovali nejen inflací, výrazným meziročním poklesem podpory z 95 000 Kč na 50 000 Kč, ale také i tím, že Charita jasně dokládá finanční potřebu na dofinancování potřebných sociálních služeb. V době přestávky se jeden ze zastupitelů ČSSD vyjádřil slovy: mě taky nikdo nepřispěje na Mercedes… mě taky, nikdo nedá peníze… Další zastupitel za ČSSD z vedení města mi řekl, že jde pouze o čtyři lidi … . Dodnes jsem tyto argumentace nepochopil a těžko pochopím.

Jako opoziční zastupitelé jsme předložili dva protinávrhy vedoucí ke zvýšení příspěvku z 50 000 Kč na 115 000 Kč, druhý protinávrh byl na plných 150 000 Kč. Žádný z těchto protinávrhů neprošel. Nakonec prošel ten, který vedení města předložilo, tedy pouhých 50 000 Kč. Přitom Lomnice nad Lužnicí, která nemá lázně, nemá tak velké příjmy v porovnání s Třeboní, přispěla celkem 60 000 Kč (!!), tj. v plné výši, co Charita od Lomnice nad Lužnicí žádala.

A jedna podstatná informace. Vedení města Třeboň ukládá veřejné peníze na termínované účty. Měsíční úrok, jak se na zastupitelstvu města vyjádřil starosta Jan Váňa (ODS), činí kolem 500 000 Kč (ano, měsíčně)!! A my v Třeboni „nemáme“ na to, abychom dostatečně finančně podpořili poskytování sociálních služeb! Smutné!

Zajímal by mě či nás Váš názor na tuto situaci. Jsem přesvědčen o tom, že toto asociální chování ze strany vedení města se nemůže brát jako norma! Co si o tomto přístupu vedení města myslíte (viz Facebook – Třeboň pro všechny = Společně pro Třeboň)?

A kdo v Třeboni vládne? ODS, ČSSD, Unie pro sport a zdraví s TOP 09, kdy koalice vládne také s podporou KSČM.
https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva-mesta.html

Záznam z jednání zastupitelstva města 11. 9. 2023: bod 15, stopa 1:51:10

Jiří Vopátek, zastupitel města Třeboň (od roku 2006)