23. 5. 2024

V minulosti, když byl dnešní starosta města za ODS Jan Váňa ještě v opozici, tak rád kritizoval velké odchody pracovníků z lázní. Šlo tak o předvolební oblíbené téma, které mu pomohlo získat mnoho hlasů ve volbách. Dokonce se bubnovalo na poplach. Ale jak se říká: „co je sladké na jazyku, může být hořké na srdci”.

Nyní, když je starosta již šestým rokem u kormidla města, se zdá, že se situace obrátila. Odbor kultury a cestovního ruchu má včetně vedoucí pracovnice deset zaměstnanců. Během starostování Jana Váni za ODS odešlo z odboru kultury a cestovního ruchu celkem osm pracovníků, a to včetně bývalé vedoucí tohoto odboru. To není malé číslo, pokud vezmeme v úvahu velikost našeho města. A co je ještě horší? Osm těchto pracovníků odešlo během jednoho roku.

Někdo může říci, že se jedná o běžnou fluktuaci, ale číslo je opravdu vysoké a dle nás je hlavně odrazem přístupu vedení města ke kultuře obecně. Nehledě na to, že odbor kultury a cestovního ruchu bohužel opustili lidé, kteří kulturou žili a disponovali i potřebnými jazykovými a odbornými znalostmi. A není pochyb o tom, že je bude těžké nahradit.

Nebylo by od věci, kdyby starosta začal naslouchat radám, které kdysi sám dával. Ale jak se zdá, starosta má krátkou paměť. Nebo možná jen doufá, že občané Třeboně ji mají ještě kratší.

Vít Zavadil, Petr Kouba, Jiří Vopátek
zastupitelé města za subjekt Společně pro Třeboň