V komunálních volbách 23. 9. a 24. 9. 2022 byli z kandidátky Společně pro Třeboň zvoleni zastupitelé:

Kouba Petr (Zelení)

Michal Petr (hnutí OMMO)

Vopátek Jiří (Zelení)

Zavadil Vít (Zelení)


Na ustavující schůzi zastupitelstva města dne 24. 10. 2022 byl členem kontrolního výboru zvolen:

Smolek Martin (Zelení)

Člen dozorčí rady Městská vodohospodářská, s. r. o.:
Smolek Martin (Zelení) – od 15. 12. 2022

Naši zástupci pro volební období 2018 – 2022 – město Třeboň

 

V komunálních volbách 5. a 6. října 2018 byli na naší kandidátce Společně pro Třeboň zvoleni zastupitelé:

Holzer Filip (Zelení)

Lukavský Jan (Piráti)

Michal Petr (hnutí OMMO)

Prášil Ondřej (Zelení)

Vopátek Jiří (Zelení)

Zastupitelé za Společně pro Třeboň – druhý nejsilnější klub v zastupitelstvu města.
Zleva Petr Michal, Ondřej Prášil, Jan Lukavský, Jiří Vopátek a Filip Holzer.

Na ustavující schůzi zastupitelstva města dne 13. 11. 2018 byli zvoleni jako členové:

a) Finančního výboru – Ing. Tomáš Budín

b) Kontrolního výboru – Martin Smolek

 

Zastupitelé:

Filip Holzer (holzerfilip@gmail.com)

Jan Lukavský

Petr Michal

Ondřej Prášil

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. (jvopatek@centrum.cz)

Po vykonání maturitní zkoušky v roce 1994 pracoval nejprve v České spořitelně, a. s. (pobočky Jindřichův Hradec, Třeboň) a také na Městském úřadu v Třeboni (1995). V roce 1995 složil zkoušku tzv. zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti ve věcech veřejného pořádku, ve věcech občanského soužití a ve věcech majetkových a získal tak Osvědčení Ministerstva vnitra ČR. V letech 1995 až do října 2009 působil jako středoškolský učitel na Obchodní akademii v Třeboni, kde vyučoval ekonomické předměty. Vysokoškolské vzdělání absolvoval formou dálkového studia. Postupně tak získal akademický titul Bc. (r. 2000 ve specializaci Management zdravotnictví), Ing. (r. 2002 ve specializaci Management veřejných služeb), v r. 2004 úspěšně ukončil studium ve specializaci Učitelství ekonomických předmětů a v r. 2008 získal doktorát Ph.D. ve studijním programu Ekonomika a management. Veškeré vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole ekonomické v Praze – Fakulta managementu, Fakulta financí a účetnictví.

Od listopadu 2009 působí jako vysokoškolský pedagog, nyní také jako vedoucí pracovník. Zabývá se zejména problematikou veřejných financí a problematikou financování důchodového zabezpečení. Působil také jako externí poradce Úřadu vlády ČR v rámci vybraných ekonomických oblastí. Z pohledu veřejných financí se dlouhodobě zabývá problematikou financování a řízení důchodového systému.

Než aktivně vstoupil do komunální politiky, navštěvoval (zejména mezi roky 1998 – 2006) veřejná jednání zastupitelstva města a účastnil se řady veřejných diskusí. Svými příspěvky a diskuzí přispěl k zachování lékařské služby první pomoci v Třeboni.

Členem zastupitelstva města Třeboně je od roku 2006 (volební období 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018, 2018 – 2022).

V rámci veřejné funkce se aktivně vzdělává v systému „Vzdělaný zastupitel“, úspěšně absolvoval:

kurz „Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v ČR“ (r. 2011),

modul 1 – „Nový občanský zákoník a obce – základní“ (r. 2015),

modul 2 – „Nový občanský zákoník a obce – pokročilý“ (r. 2015),

modul 3 – „Uzavírání smluv obce podle nového občanského zákoníku“ (r. 2015),

v květnu 2018 získal certifikát Ministerstva vnitra ČR za úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu „Zastupitel v kurzu – finanční řízení samospráv“

V rámci vykonávání funkce zastupitele města aktivně prosazuje zejména rozvoj městského majetku, modernizaci a rozvoj lázeňství, rozpočtovou kázeň, transparentnost, rekonstrukce a opravy místních komunikací a podporuje místní části a spolkový život.

Ve volebním období 2006 – 2010:

byl členem finančního výboru města a dozorčí rady Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o.

Ve volebním období 2010 – 2014:

byl členem rady města, vykonával funkci předsedy finančního výboru, byl členem dozorčí rady Lázní Aurora, s. r. o. a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. (od 25. března 2014 byl zvolen jejím předsedou). V období 11. 5. 2011 – 28. 5. 2014 byl členem školské rady na ZŠ Sokolská, Třeboň, od 28. 5. 2018 byl členem školské rady ZŠ Na Sadech, Třeboň.

Ve volebním období 2014 – 2018:

by členem rady města, vykonával funkci předsedy finančního výboru, byl předsedou dozorčí rady (od 25. 3. 2014) Lázní Aurora, s. r. o. a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. (po vnitrostátní fúzi sloučením od 1. 1. 2017 – Slatinné lázně Třeboň, s. r. o. – předsedou dozorčí rady, členství v dozorčí radě bylo ukončeno dnem 20. 11. 2018). V období 28. 5. 2014 – 8. 11. 2018 byl členem školské rady ZŠ Na Sadech, Třeboň.

Ve volebním období 2018 – 2022:

se soustředí na vedení druhého nejsilnějšího klubu v zastupitelstvu města.

 

Naši zástupci – volební období 2014 – 2018

Zastupitelé: Ing. Jiří Vopátek Ph.D. (SZ), Prof. RNDr. Ondřej Prášil (SZ), Jan Makovička (OMMO) do 26. 4. 2016, Petr Michal (OMMO) od 27. 4. 2016

Dozorčí rada lázní: Ing. Jiří Vopátek Ph.D. (SZ) – předseda

Dozorčí rada Technických služeb:  Vít Zavadil  (SZ) do 9. 6. 2016

Dozorčí rada městských lesů a rybníků: Filip Holzer (SZ)

 

Rada města zřídila jako své iniciativní a poradní orgány obce tyto komise. S jednotlivými komisemi a jejími členy se lze seznámit na webových stránkách města (Komise a výbory).

 

Komise bytová:  Martin Smolek  (SZ)

Komise Zdravého města pro místní Agendu 21: Dana Polenová (SZ), Květuše Lišková (OMMO)

Komise pro mládež a sport: Ing. Štěpán Papáček, CSc. (OMMO)

Komise veřejného pořádku a dopravy:  Jaromír Hřebecký (OMMO)

Komise pro občanské záležitosti – Květuše Lišková (OMMO) – Informace

Komise sociální a zdravotní – Květuše Lišková (OMMO) – Informace

Komise kulturní:  Michal Barnáš (SZ)

Komise životního prostředí:  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. (SZ) – předseda

 

Finanční výbor: Ing. Jiří Vopátek Ph.D. (SZ) – předseda (zápisy)

Kontrolní výbor: Mgr. Petr Michal (OMMO)

 

Osadní výbor Břilice – Mgr. Petr Michal (OMMO) – předseda