16. 2. 2020

– Rozpočet města na rok 2020 (Jiří Vopátek)
Navržený rozpočet města na rok 2020 jsme nepodpořili, protože rozpočet stagnuje nebo je dokonce nižší v celé řadě oblastí, které považujeme pro naše občany za zásadní – výdaje na kulturu, sociální oblast, zdravotnictví, životní prostředí či sport. V rozpočtu města se nedostávají prostředky na rekonstrukce ulic. Nedostávají se ani potřebné finanční prostředky pro Technické služby, které jsou servisní organizací pro město, zcela chybí podpora moderním trendům v nakládání s odpady.
Více zde:

– Sliby zadarmo … (Jan Lukavský)
Více zde:

– Neskutečné je pravdou – tajné hlasování vládnoucí koalice ve věci prodeje majetku města (Petr Michal)
Poprvé v historii se v Třeboni tajně (!!) hlasovalo o prodeji majetku města.
Šlo o test ze strany vedení města směrem k zastupitelům, zda jsou ochotni akceptovat tajné hlasování v případě dalšího nakládání s majetkem města? Připravuje se tímto způsobem prodej či pronájem dalšího majetku, např. městských lázní?
Více zde:

– Rádoby tutlané … . Proč? (Jiří Vopátek, Petr Michal)
Proč starosta města chtěl utajit svou měsíční odměnu? A kolik vlastně bere zastupitel města v Třeboni?
Více zde:

JSME NA VAŠÍ STRANĚ!

SPOLEČNĚ PRO TŘEBOŇ

** 14-2-2020 **