15. 2. 2020

Na jednání zastupitelstva města 27. 1. 2020 došlo až ke komické situaci. Zastupitelé obdrželi podkladový materiál ve věci schválení Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a výše odměny neuvolněného starosty města (bod č. 14). V podkladovém materiálu byly vypsané odměny v Kč za měsíc pro všechny funkce neuvolněných zastupitelů města. Jen u pozice neuvolněný starosta bylo uvedeno, že jde o výši 0,6 násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi města. Když padl návrh na doplnění, aby byla uvedena v usnesení částka, že jde o výši 43 432 Kč/měsíčně, tak starosta o tomto nechal hlasovat a sám hlasoval proti uvedení této částky. Uvedený návrh neprošel. Komické a až i směšné. Že prý jde o ochranu osobních údajů … .

Jaké odměny zastupitelé pobírají, uvádí nařízení vlády č. 338/2019 Sb. Pokud jde o neuvolněného starostu, tak jeho odměna se pohybuje od 0,3 až max. 0,6násobek částky pro uvolněného starostu. Násobek 0,3 náleží automaticky. Pokud chce neuvolněný starosta pobírat více, tak mu to musí schválit zastupitelstvo. A zastupitelstvu byl předložen návrh na max. částku, tedy 0,6násobek částky. Ale vyjádření v Kč nikde. Přehled měsíčních hrubých částek dle funkcí, které schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 27. 1. 2020, jsou uvedeny v tabulce, a to v souladu s uvedeným nařízením vlády.

Pokud jde o funkce uvolněného místostarosty či uvolněné místostarostky, tak hrubá měsíční odměna od 1. 1. 2020 pro tuto pozici dle nařízení vlády činí 63 700 Kč.

Neuvolněný starosta má ještě radou města ke svému platu schválenou nemalou měsíční odměnu za pozici jednatele Slatinných lázní Třeboň, s. r. o. Pro lázně tedy zadarmo nepracuje.

V souvislosti s odměnami v politických „trafikách“ byla zajímavá reakce zastupitelky a jednatelky společnosti Městské vodohospodářské, s. r. o. (Třeboň) Anny Kahounové (ODS), kterou zastupitel Jiří Vopátek vyzval, aby řekla svou měsíční odměnu za výkon funkce jednatelství v uvedené společnosti (bod Různé). Dostalo se mu jednoduché a srozumitelné odpovědi „ A CO JE VÁM DO TOHO“. Není pochyb o tom, že odměny, které byly věrným schváleny, jsou citlivé. Je ale třeba nezapomínat na veřejný zájem. Zkrátka a jednoduše, pokud by vás zajímalo, kolik berou členové jednotlivých dozorčích rad (předseda, člen) a kolik berou političtí jednatelé vládnoucí koalice (ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP 09 s podporou ČSSD), tak můžete podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádat Městský úřad Třeboň – rada města, která vykonává působnost valné hromady městských obchodních společností o poskytnutí těchto informací. Odpověď musíte obdržet do 15-ti dnů od doručení vaší žádosti. Hlavu vám za to neutrhnou. Z částek, které vedení města (rada města v působnosti valné hromady) schválilo, budete možná překvapeni … . My uvedené informace máme, neboť jsme požádali podle uvedeného zákona. Nicméně se nebudeme chovat jako ODS, která kdysi zveřejnila odměny po jednotlivých jménech a nezapomněla ani na fotografie dotyčných osob. Koho to zajímá, tak může o uvedené informace požádat.

Jiří Vopátek a Petr Michal, zastupitelé za subjekt Společně pro Třeboň

** 14-2-2020 **