15. 2. 2020

Transparentnost dostala v Třeboni zase jednou „na frak“, kdy ve věci prodeje pozemku v Dukelské ulici v Třeboni, p.č. 457/17 o výměře 489 m2, mělo vedení města zcela nečekaně připraveno tajné hlasování. Vládnoucí koalice ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP09 s podporou ČSSD se zcela nepochopitelně rozhodla ve věci prodeje majetku vyjádřit tajným hlasováním zastupitelů. Tento přístup je pro nás zcela nepochopitelný. Vítěz soutěže nabídl v transparentní a zcela řádně vypsané obálkové soutěži částku 5.421,-Kč/m2, tedy celkem 2.650.869,-Kč. Je pravdou, že po uzavřené a vyhodnocené obálkové soutěži se snažil soutěžní pravidla narušit a obejít jiný žadatel, který po uzavření soutěže nabídl vyšší cenu a to 5.921,-Kč/m2, tj. 2.895.369,-Kč. Ovšem jeho nabídka byla nabídnuta již po uzavřené soutěži a tedy zcela mimo pravidla. Dle našeho názoru nebyl tento návrh, resp. přístup žadatele, akceptovatelný.

S prodejem uvedeného pozemku jsme od začátku nesouhlasili, neboť jde o lukrativní pozemek v bezprostřední blízkosti samotného centra města, který by mohlo samo město v budoucnu využít pro své potřeby. Rovněž jsme nesouhlasili se způsobem hlasování o prodeji uvedeného pozemku, kdy vládnoucí koalice zvolila tajný způsob hlasování! Poprvé v historii se v Třeboni tajně (!!) hlasovalo o prodeji majetku města. Občané by měli zcela jasně vědět, jak zvolení zastupitelé o věcech veřejných hlasují. Je zde snad nějaký důvod, proč se při hlasování skrývat? Je některý z kupujících nějak propojen s některým z hlasujících? Proč tedy tento zastupitel nevyjádřil svou podjatost? Nebo se hlasující koalice bojí za svůj názor podpořit svého stranického kolegu podnikatele, který podniká ve zcela specifické oblasti? Nebo je jeden ze zájemců něčí chalupářský soused na Vysočině? Nebo v tom byl test ze strany vedení města směrem k zastupitelům, zda jsou ochotni akceptovat tajné hlasování v případě dalšího nakládání s majetkem města? Připravuje se tímto způsobem prodej či pronájem dalšího majetku, např. městských lázní? Zkrátka, nezodpovězených otázek, ale také pochybností a spekulací, je zde spousta. Faktem však je, že transparentnost v našem městě utrpěla další šrám.

Stanovisko klubu Společně pro Třeboň je jasné. S prodejem jsme nesouhlasili již od samého začátku a tohoto tajného hlasování jsme se nezúčastnili, protože v našem konání preferujeme transparentnost. Já osobně jsem se také nechtěl účastnit té „šaškárny“ s tajným hlasováním. Nemáme důvod, proč bychom měli své názory a postoje před občany skrývat, neboť jsme na vaší straně.

Petr Michal, zastupitel

** 14-2-2020 **