15. 2. 2020

Vedení města předložilo zastupitelům rozpočet se schodkem ve výši přes 150,79 mil. Kč (bez fondů, s fondy schodek činí 154,83 mil. Kč). Schodek bude hrazen z finančních prostředků města, které nebyly využity v minulých letech. Stávajícímu vedení města bylo z minulého volebního období (2014 – 2018) na základním bankovním účtu k 31. 12. 2018 ponecháno přes 112,5 mil. Kč. Čili současná koalice zdroje ke schodkovému hospodaření zkrátka má.

Rozpočet byl vedením města vychválen. Vypadá to, že město má dle pana starosty nejskvělejší rozpočet ve své historii. Sám pan starosta hovořil o nemalých kapitálových výdajích, které si v posledních letech zkrátka zamiloval. Když se schvaloval rozpočet na rok 2019, tak tomu bylo podobně. Jenže i přes schválené kapitálové výdaje pro rok 2019 ve výši 141,2 mil. Kč, po úpravě 139,3 mil. Kč se tyto výdaje naplnily k 30. 11. 2019 jen ve výši 38,63 mil. Kč! Sice něco ještě naběhne za měsíc prosinec 2019, ale k jásotu moc důvodu zřejmě nebude. Zkrátka to, co vedení města neproinvestovalo v roce 2019, tak převádí do roku 2020, kdy naplánované kapitálové výdaje jsou ve výši 272,5 mil. Kč. To je chvályhodné. Má to však některá svá ale. Zaprvé: venkovní wellness u lázní Aurora = záměr obecně podporujeme, ale protože vedení města se se zastupiteli o aktuálním projektu vůbec nebaví, tak nevíme, jaký bude rozsah, umístění, pro jakou klientelu bude wellness určeno apod. Nesouhlasíme se záborem části lázeňského parku pro uvedený účel. Místa dle stávajícího územního plánu, kdy záměr venkovního wellness je třeba řádně napříč zastupitelstvem věcně diskutovat, je zkrátka dostatek. Stanoviska klíčových dotčených státních orgánů nejsou navíc pozitivní. Částka na tuto akci ve výši 60 mil. Kč se zdá, že je jen pro formu. Ekonomický rozbor – po kterém vždy ODS volala – nebyl zastupitelům dosud předložen atd. Zadruhé: rekonstrukci Bertiných lázní (v rozpočtu 144 mil. Kč) podporujeme. Tuto investici již muselo vedení města zahájit, neboť smlouva byla na konci minulého volebního období podepsána. Co by se stalo, kdyby smlouva podepsána nebyla? Jsem názoru toho, že by žádná rekonstrukce Berty neprobíhala. Zde jsem rád, že se rekonstrukci podařilo zahájit. O tom jsme již hlasovali dříve a také jsme tuto investici v rámci našeho klubu plně podporovali a také podpořili. Zatřetí: v kapitálových výdajích je tvořena rezerva 10 mil. Kč, která je zkrátka neúčelová a nafukuje tak samotné kapitálové výdaje. Začtvrté: rozpočet v kapitálových výdajích nezahrnuje žádnou rekonstrukci ulice! Přitom ve Střednědobém výhledu bylo alokováno samotným vedením města 5 mil. Kč. Bylo by to málo, ale alespoň něco. Nakonec ale nula. Ve střednědobém výhledu vedení města počítalo pro rok 2020 částku 500 tis. Kč na podporu Smart city. V rozpočtu nula!

Dle uvedeného výhledu se počítalo s příjmem z lázní 70 mil. Kč (místo každoročních 80 mil. Kč) a to z důvodu odstávky Berty (do poloviny května 2020). V rozpočtu se s žádnou úlevou pro lázně nepočítá a je tak požadován nájem v plném rozsahu 80 mil. Kč, tj. bez ohledu na odstávku lázeňského domu Berta. Pan Váňa řekne, že i za mého působení bylo s výší nájmu 80 mil. Kč počítáno. Stále mi podsouvá to, co není pravda. Byl jsem tehdy proti tomu, aby se z lázní bralo plné nájemné, když Berta bude odstavena. Mluvil jsem o tom i na dozorčí radě lázní. Ale můj názor byl v menšině. Stále tvrdím, že lázně nemají platit plné nájemné v době rekonstrukce Berty, která je mimo provoz. Lázně budou potřebovat finanční prostředky na ty investice, které musí hradit přímo samy lázně. Ale po bývalém vedení lázní zbylo na účtech lázní dost peněz (přes 197 mil. Kč!), tak proč jim ulevovat, že? O takovém hospodaření a střádání peněz bývalým vedením pan Váňa už nemluví.

Vládnoucí koalice zamítla nadčasový projekt Třístupňové seniorské bydlení. Rozpočet města vůbec nereaguje na demografické stárnutí a také na budoucí potřeby, které zcela přehlíží.

Na volební sliby koaliční strany již dávno zapomněly. Když je zastupitel Ondřej Prášil připomínal, tak pan Váňa mu skákal do řeči …… . Vyšší finanční podpora sociálním a zdravotním službám zkrátka není. Na prosincovém jednání zastupitelstva (2019) byl námi předložen návrh na dofinancování Hospicové péče ve výši 200 000 Kč. Vládnoucí koalice s ČSSD to odmítla, a nakonec se schválil příspěvek jen ve výši, který navrhovala rada města, tedy 100 000 Kč.

Odbor školství a sociálních věcí k 30. 11. 2019 vyčerpal přes 14,9 mil. Kč. Na rok 2020 má odbor nastavené běžné výdaje jen ve výši 12,6 mil. Kč. A to v sedmičlenné radě města jsou 4 učitelé včetně vysokoškolského pedagoga, kdy tří zastávají nejvyšší funkce ve vedení města.

Odbor kultury a cestovního ruchu přišel na rok 2020 o 1,9 mil. Kč. Anifilm byl městem podporován částkou 400 tis. Kč. Bohužel letos poprvé tento mezinárodní festival v Třeboni nebude. Odešel do Liberce. Nepřijetí dotace na Dům animace ze strany koalice přišlo město o významný mezinárodní festival, který v roce 2018 měl rozpočet přes 12,3 mil. Kč a v době konání Anifilmu vytvářel cca 150 brigádnických míst, které využívali zejména místní studenti. Náhrada? Žádná! Navíc Anifilm byl v Třeboni vždy, a to i když byla ekonomická krize, což místním živnostníkům v oblasti ubytování, stravování apod. jistě pomáhalo.

ODS v opozici vždy kritizovala růst běžných výdajů. Nazývala to projídáním peněz. ODS, i přes řadu škrtů, rostou běžné výdaje také! Ale jak? Ve střednědobém výhledu města si vládnoucí koalice na rok 2020 naplánovala běžné výdaje ve výši 208,1 mil. Kč. Rozpočet má běžné výdaje nastavené ve výši přes 220 mil. Kč.

Koncepce v odpadovém hospodářství? Žádná. Odpady se sice populisticky schválily druhým rokem zadarmo (celkem rozpočet přichází již o cca 8 mil. Kč!), ale výdaje na odpadové hospodářství rok, co rok vládnoucí koalici rostou. Pro rok 2020 se počítá s částkou 13,5 mil. Kč. Směšné je, že když slyšíte příklad, že v Teplicích mají občané odpady zadarmo. To by bylo na samostatný článek, neboť uvedu to nejzásadnější: v roce 2018 Teplice vynaložily na nakládání s odpady přes 49,8 mil. Kč. Příjmy z hazardu měly Teplice v témže roce přes neuvěřitelných 75,2 mil. Kč (zdroj MF ČR). Zde máte částečnou odpověď, z čeho se v Teplicích hradí náklady na odpadové hospodářství. Zkrátka hazard táhne Teplicím odpadové hospodářství a ještě zbývá…. . Kdysi mi bylo také řečeno, že nedoplatky na poplatku za odpady v Teplicích byly tak velké, že se rozhodlo je odpustit a to všem. Což jistou logiku – s ohledem na poměr platících a neplatících a poté i s ohledem na administrativní náklady – má. Čili srovnávat Teplice s Třeboní není v tomto ohledu fér.

Bohužel se z rozpočtu škrtly i takové částky, jako monitoring rybníka Svět (vedení města to prý nepotřebuje), dále i položka na dar spojený s údržbou Naučné stezky kolem Světa oddílu mladých ochránců přírody.

Z uvedených důvodů náš klub rozpočet na rok 2020 nepodpořil.

Uvedený rozpočet prošel 15-ti hlasy (ODS-10 hlasů, PRO Zdraví a Sport-2 hlasy, TOP 09-1 hlas spolu s podporou ČSSD-1 hlas, ANO-1 hlas).

Průběh projednávání rozpočtu lze sledovat pod níže uvedeným odkazem – bod č. 5:


Stopa: 14:47

Jiří Vopátek, zastupitel města za Společně pro Třeboň

** 14-2-2020 **