29. 7. 2020

Vedení města ve dnech 20. 7. – 24. 7. 2020 obdrželo Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, které pozastavilo předmětný článek 6 odst. 1 vyhlášky (https://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id9722/OZV-c-3-o-MP-za-komunalni-odpad.pdf).

Odpadová vyhláška s tzv. volebním slibem vítěze voleb ODS – ODPADY ZADARMO pro občany Třeboně a místních částí – je v rozporu se zákony a judikaturou. Ministerstvo vnitra ČR ve správním řízení s městem Třeboň pozastavilo tzv. Osvobození od poplatku za odpady pro fyzické osoby, kdy poplatníkem je fyzická osoba přihlášena v obci, a to s účinností dnem doručení Rozhodnutí městu Třeboň (jde o pozastavení čl. 6 odst. 1).

Vládnoucí koalice ODS, PRO Zdraví a Sport a TOP 09 protlačila chybnou vyhlášku zastupitelstvem města tou nejtěsnější většinou, zkrátka čistě silou, jak v roce 2018, tak i v roce 2019. Ministerstvo vnitra ČR opakovaně město upozorňovalo, že uvedená Vyhláška (tzv. odpady zadarmo) je v rozporu se zákony, judikaturou a také s názorem Veřejné ochránkyně práv. S názorem ve věci nezákonného postupu města Třeboň se rovněž ztotožnilo Ministerstvo financí ČR.

Nyní přišel jasný verdikt v rámci správního řízení, kdy město Třeboň musí ve lhůtě 15 dnů od doručení Rozhodnutí zjednat nápravu. Současně od data doručení rozhodnutí městu Třeboň vzniká všem občanům (poplatníkům) povinnost platit za odpady, tedy i občanům města Třeboně a místních částí. V tuto chvíli tedy za rok 2020 poměrnou částí.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR má celkem 32 stran s jasnou argumentací, že Vyhláškou nastavené tzv. odpady zadarmo nejsou v souladu s právem (judikaturou, zejména Ústavního soudu ČR), právní úpravou a odbornými názory či stanovisky. Městu nezbývá, než v nové odpadové vyhlášce buď osvobodit od uvedeného poplatku všechny občany (tedy i ty, kteří nemají na území trvalý pobyt), nebo tak, že uvedený poplatek za odpady budou platit všichni občané. Vázat osvobození na trvalý pobyt zkrátka nelze. Současně nelze stanovit symbolický poplatek ve výši např. 1 Kč.

Město sice může proti Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR podat tzv. rozklad, ale ten nemá tzv. odkladný účinek. Zkrátka nyní vedení města musí konat, a to i přesto, že předmětná Vyhláška zřejmě postupně zamíří k Ústavnímu soudu ČR.

Je smutné, že vedení města, vládnoucí koalice, nevyslyšela argumenty (věcné i politické) a výhrady opakovaně na samotných jednání zastupitelstva města. Nyní se ukazuje, že výhrady byly zcela oprávněné. Vedení města, koalice, tak docela zkomplikovala a přidělala práci samotným úředníkům města. A to jen „díky“ populistickému kroku ODS, která slibovala něco, co nelze dle práva jednoduše naplnit. Vítězí právo, nikoliv čistý politický populismus. Odpady produkujeme, takže proč bychom za takovou produkci neměli platit? Jako občané chceme mít město jistě upravené, chceme kvalitní a moderní odpadové hospodářství, které bude šetrné k životnímu prostředí, jistě chceme, aby nám tekla čistá voda, fungovala kanalizace, jistě chceme mít město bezpečné a pokud možno bez velkého množství komárů, chceme mít opravené – zrekonstruované – ulice apod. A na to vše, ať se nám to líbí či ne, jsou třeba peníze, tedy peníze veřejné.

Jiří Vopátek, zastupitel města Třeboně
V Třeboni, 30. 7. 2020