14. 5. 2019

S ohledem na fakt, že veřejnost se velmi zajímá o dění kolem lázeňského parku, tak z důvodu veřejného zájmu zveřejňujeme klíčové informace z podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí 20. 5. 2019, od 18 h v zasedací místnosti č. 118 Městského úřadu Třeboň (přízemí).

Občan může v souladu se zákonem o obcích vyjádřit svůj názor a postoj. Aby tak mohl učinit, tak je třeba, aby měl k dispozici potřebné informace.

Níže jsou zveřejněny klíčové pasáže z podkladového materiálu, neboť lázeňský park slouží všem (resp. široké veřejnosti). Níže uvedené je ponecháno bez komentáře, nechť si každý vytvoří svůj názor.

Podkladové materiály pro již dříve vyhlášenou veřejnou zakázku ze strany vedení města – tj.

„Zpracování projektové dokumentace – Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ jsou k dispozici zde:

https://zakazky.mesto-trebon.cz/contract_display_316.html

Podkladový materiál č. 20 pro jednání zastupitelstva města obsahuje následující informace:

Vedení města (ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP 09) navrhuje:

Rada města schválila níže uvedené:

Zastuitelstvu města na 20. 5. 2019 je předloženo toto znění usnesení:

Upozornění Správy CHKO Třeboňsko:

Naše stanoviska (Společně pro Třeboň) jsme v této věci již publikovali, viz:

  • bod různé – dole:
  • dále:

Vaši zastupitelé za Společně pro Třeboň

* 14. 5. 2019, Třeboň *