12. 10. 2020

Vedení města populisticky, dle svého volebního programu, „naordinovalo“ odpady zadarmo pro občany města a místních částí s trvalým pobytem. Toto se nevztahovalo na „chalupáře či chataře“, majitele nemovitostí, zkrátka nikoliv pro tzv. nerezidenty, kteří zde trvalé bydliště nemají. Ministerstvo vnitra ČR několikráte (od r. 2019) vedení města upozorňovalo na nerovné zacházení, a tudíž na diskriminaci a žádalo, aby byla zjednána náprava. Pan starosta Jan Váňa (ODS) žádnou nápravu zjednat nechtěl, chtěl věc nechat dojít až k Ústavnímu soudu ČR. V červenci 2020 již Ministerstvu vnitra ČR došla trpělivost a pozastavilo příslušný článek v odpadové vyhlášce a vyzvalo město k nápravě na základě silných a jasných argumentů. Výsledek pozastavení byl, že platit za odpad musí všichni (rezidenti – tedy místní – a i nerezidenti). Vedení města, které si stále stálo za svým názorem, místo nápravy nechalo vyhotovit tzv. rozklad (jakési odvolání). Po napsání rozkladu si to najednou pan starosta Jan Váňa (ODS) rozmyslel, rychle vycouval a na zastupitelstvu města 21. 9. 2020 předložil zrušení celé odpadové vyhlášky. Mnou předložený protinávrh na zpětné zavedení poplatku za komunální odpad ve výši 500 Kč/osoba/rok neprošel. Co to znamená? Znamená to, že odpady budou mít zdarma úplně všichni! Tedy i uvedení nerezidenti. A na ty nyní budeme jako občané města doplácet. Také se z toho radujete? Já tedy nikoliv. „Díky modrému“ populismu bude městský rozpočet chudší o více než cca 4 miliony Kč každý rok! Za volební období bude výpadek z městského rozpočtu dosahovat přes cca 16 milionů Kč! Současně za poměrnou část roku 2020 (tj. od 21. 7. 2020) mají ti, kteří zde nemají trvalé bydliště (nerezidenti), nárok na vrácení části poplatku na základě žádosti.
Zvláštní přitom bylo, že v rámci podkladového materiálu vedení města vůbec zastupitelům nesdělilo, že jde o reakci na rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR. O pozastavení příslušného článku předmětné vyhlášky, o rozkladu ze strany města apod. nebyla v podkladech ani „čárka“! Takto transparentní je ve svém počínání vedení města vůči zastupitelstvu. Mám dojem, že vedení města uvedenou věci hodlalo ututlat. Což se nepodařilo.
Je smutné, že vedení města na žádné koncepci moderního odpadového hospodářství nepracuje. Alespoň to není známo.


Jiří Vopátek, zastupitel města Třeboně