2. 5. 2020

Petr Fiala, předseda ODS, cit. prohlášení ze dne 20. března 2020:

Naši starostové odpouštějí nájmy podnikatelům a živnostníkům….
https://www.ods.cz/clanek/18905-ods-nasi-starostove-odpousteji-najmy-podnikatelum-a-zivnostnikum

Jak se toto prohlášení reálně realizuje panem starostou Váňou (ODS) v Třeboni?

Pan starosta Váňa se „nepohodl“ s provozovatelem areálu BESEDA panem Martinem Ježkem. Jablkem sváru byla reakce pana Ježka na letošní městský ples. Ten se konal 14. února 2020. Vedení města mělo na ples údajně nezvykle vysoké nároky. Oproti jiným plesům požadovalo např. vystěhování stálého vybavení sálu, obsluhu u stolů a další požadavky. Pan Martin Ježek se snažil všechny tyto požadavky splnit. Ples proběhl ke spokojenosti vedení města a jeho účastníků. Co však dodatečně panu Ježkovi vadilo, byla nízká návštěvnost plesu. Z toho plynuly nízké tržby, které ani nepokryly zvýšené náklady, které mu s touto akcí vznikly na základě požadavků z města. Zkrátka, výsledek městského plesu pro něj byla finanční ztráta. Té také nijak napomohla okolnost, kdy město za tuto akci nezaplatilo ani korunu nájemného.

Pan Martin Ježek tedy napsal dopis, ve kterém dodatečně situaci a svůj pohled na věc městu vysvětlil. Zároveň v něm vyjádřil přání, aby příští ples proběhl za jiných, podnikatelsky rovných, podmínek. Malý živnostník si totiž nemůže dovolit dotovat akce organizované např. bohatým městem.
V důsledku vzniklé situace a zejména pak na základě vzniklých emocí dal pan starosta Váňa, jako jednatel lázní, nájemci panu Martinu Ježkovi a jeho kolegům, výpověď z nájmu. Výpověď byla dána bez udání důvodu. Pan starosta Váňa nechal nájemci výpověď doručit prostřednictvím finančního ředitele pana Ing. Blažka. Výpověď samotnou nepodepsal pan starosta Váňa, ale pan Prof. JUDr. Kahoun, druhý jednatel lázní. Po právní stránce je patrně vše dobře, avšak lidsky je to „prasárna“. Jde o situaci, kdy někdo, z okamžitého rozmaru a z pozice delegované a svěřené moci, zlikviduje zaběhlého mladého podnikatele, včetně jeho dalších cca 30 spolupracovníků. Takto si máme představovat podporu ODS místním živnostníkům a podnikatelům?

Pro vaši informaci. Podnikatel pan Martin Ježek vysoutěžil areál Besedy před 7 lety v řádném výběrovém řízení. Za celou dobu řádně platil roční nájemné ve výši cca 570.000,-Kč. Do celého provozu, spolu s podnájemci, významně investoval z vlastních finančních zdrojů a to více jak 1.000.000,-Kč. Areál BESEDA byl dosud provozován ke spokojenosti hostů. O tom svědčí i to, že tam přicházejí stovky hostů, kteří se rádi vracejí.

Podle mých informací, se nájemce pan Martin Ježek snažil domluvit s vedením lázní a města, věc si vyjasnit a najít východisko z této situace. Mělo jít o východisko, které by mu nadále umožnilo na majetku města řádně podnikat za rovných podmínek. Na setkání s vedením města, ve složení pan starosta Váňa (ODS), paní místostarostka Grammetbauerová (ODS) a pan místostarosta Werner (PRO Zdraví a Sport), však nedošlo k žádné nové dohodě. Vzniklá situace nebyla přehodnocena ve prospěch nájemce. Tak to je podpora živnostníků v praxi. Slovy pohádkového klasika, je to rebel, když pan Martin Ježek projevil názor a tím se vzepřel vedení města. To mu to pak pěkně „osolilo“.

Patrně nastupuje všeobecná hospodářská krize, vznikající jako následek boje s pandemií koronaviru. Každý zaměstnaný a pracující člověk by měl být významným článkem znovu se oživující ekonomiky. Proto nechápu, proč se vedení města, resp. lázní, chová k místním podnikatelů macešsky. Je to smutné.

Na závěr jsou na místě otázky. Jak bude nahrazen statisícový výpadek nájemného z areálu BESEDA? Byl to záměr změnit nájemce zaběhnutého a prosperujícího areálu? Má pan starosta Váňa za vyhozeného nájemníka již připravenou náhradu?

Necháme se překvapit. Snad to nebude ze strany vedení města další šok pro obyvatele a milionová škoda pro město.

Petr Michal,
zastupitel za Společně pro Třeboň