10. 11. 2021

No, např. to, že až pod opakovaným tlakem Ministerstva vnitra ČR starosta města uznal, že odpadová vyhláška, kterou koalice (ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP09) tlačila hlava nehlava, je ve věci tzv. odpadů zadarmo v rozporu s nálezy Ústavního soudu ČR. Aby věc nedoputovala až k Ústavnímu soudu ČR, tak pan starosta a jeho koalice rázem couvla a rozhodla, že za odpad nebudou platit ani ti, kteří v Třeboni nemají trvalé bydliště – tedy chataři, majitelé nemovitostí, které své nemovitosti (byty) pronajímají apod. Ano, za tyto nyní platíme my občané města! Ročně nás toto populistické zadarmo přijde na více než 4 miliony! Za volební období přes 16 mil. Kč!!

A není to žádná lázeňská dividenda, o které pan Váňa stále nesmyslně hovoří.

Lázeňskou dividendu vnímáme tak, že se město rozvíjí a posouvá dále tak, abychom se všichni ve městě cítili jako občané v 21. století. Tedy město čisté, upravené, bezpečné, a to spolu se SMART prvky, město s veřejnou zelení pravidelně udržované, město transparentně se rozvíjející, město efektivně řízené apod.
Pan starosta Vám také neřekne, to, že v rámci revitalizace veřejného prostranství Na Rybníčku se dle něho nejprve neměly kácet stromy – viz Zastupitelstvo města č. 13 – 29. 6. 2020 (strana 15), kde nás pan starosta ujistil, že kácení stromů není v plánu, viz:

https://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id10188/Z-13-20-06-29.pdf

Ovšem skutečnost je či bude bohužel jiná! Kácet se tedy bude! Lze tedy panu starostovi věřit? Dokonce kvůli přesunu parkování doslova zmizí oddychová zóna mezi hřbitovní zdí a bytovou zástavbou. V této věci absolutně ignoroval připomínky občanů (!). Doslova všechny (občany, zastupitele) postavil před hotovou věc. Žádného kompromisu nebyl schopen! Jinak za revitalizaci veřejného prostranství Na Rybníčku hodlá toto vedení města utratit z městského rozpočtu přes 21 mil. Kč s DPH (původně pro rok 2021 rozpočet počítal s částkou 8,5 mil. Kč)!

Stejně tak Vám pan starosta nebude říkat, že místostarostka Jana Grammetbauerová (ODS) podepsala zápis z jednání rady města (RM č. 79, dne 24. 8. 2021), na kterém nebyla přítomna. Na jednání zastupitelstva města se paní Grammetbauerová k této situaci vyjádřila takto: “já jsem ten zápis ověřila, jestli je nebo není správně podle toho, jak proběhlo jednání”.

Na otázku, co paní Grammetbauerová ověřovala, tak zde již skočil do řeči pan Váňa a řekl, že paní Grammetbauerová ověřovala průběh jednání a průběh hlasování tak, jak to bylo na jednání zapisováno.

Zkrátka dle nás je to divný a logice odporující přístup ….. . O transparentnosti rozhodně hovořit asi nelze.

Zmatky kolují i v tom, jak vlastně rada města v některých opakovaných případech jednala, když v zápisech z rady se uvádí, že hlasování probíhalo per rollam. Nejprve na jednom zastupitelstvu (13. 9. 2021) byla řeč o telefonech, o e-mailech, kdy byla popsána metoda per rollam a najednou na druhém zastupitelstvu (18. 10. 2021) se už hovořilo tak, že to vlastně nebyla metoda per rollam, ale byla použita aplikace WhatsApp. No prostě netransparentní chaos. Stanovisko Ministerstva vnitra ČR jasně uvádí, že usnesení rady města, která byla přijata metodou per rollam, jakož i jinou obdobnou formou, jsou neplatná! Situací se dále musí zabývat kontrolní výbor.

Viz také:

Informace z jednání zastupitelstva města, které se konalo 18. 10. 2021 (kultura, ČOV Branná, revitalizace veřejného prostranství Na Rybníčku, zápis z jednání rady města ověřuje osoba, která na jednání rady města nebyla, vrácení se k nezákonnému hlasování formu per rollam na jednání rady)

Prostě o těchto „přešlapech“ Vás pan starostka Jan Váňa z ODS a jeho věrní informovat nebudou. Od toho je zde aktivní opozice, která tomuto vedení města zkrátka vadí.

Jiří Vopátek a Petr Michal
opoziční zastupitelé za subjekt Společně pro Třeboň

10. 11. 2021