Kategorie: Archiv článků

Kdy neplatí noční klid v Třeboni?

15. 2. 2017  |  v noci z 31. prosince na 1. ledna, po dobu pivovarských slavností, které se konají poslední sobotu v měsíci červenci. Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 do 6:00 hodin v době konání těchto společenských událostí: pálení čarodějnic, které se koná v noci z 30. dubna na 1. května, Anifilm, festival animovaného filmu, který se koná více»

Zimní stadion

15. 2. 2017  |  Výstavba nového zimního stadionu na Hliníku byla přes řadu výhrad jak zastupitelů samotných, tak také finančního výboru – viz Zápis z finančního výboru ze dne 9. 12. 2016 (viz http://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id7412/Zapis-z-FV-c-16-9-12-2016.pdf) nakonec podpořena a schválena. Celkové investiční náklady se odhadují na částku 80,27 mil. Kč (dle rozpočtového výhledu a také bez pozemku, více»

Význam Technických služeb, s. r. o. pro město a jeho občany – co vše zabezpečují

15. 2. 2017  |  Technické služby města Třeboň jsou servisní organizací a zajišťují celou řadu potřebných činností, které dobře zvládají. Občan města má mít kompletní informace o tom, co se uvedené servisní organizaci města z rozpočtu Města Třeboně hradí. Rada města na svém jednání 11. 1. 2017 schválila dodatky ke smlouvám Technických služeb s. r. více»

Sportovní plocha na Kopečku v ulici Vodárenské byla (a možná i nadále je) v ohrožení!

15. 2. 2017  |  Stávající plocha vymezená pro sport a rekreaci ve Vodárenské ulici dle stávajícího územního plánu: Žlutá plocha SP – Plochy občanského vybavení sport a rekreace vedená jako stabilizovaná plocha. Zdroj: http://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-urad/uzemni_planovani/trebon/02_Trebon_Hlavni_vykres.pdf   Byli jsme jedni z těch, kteří jsme hájili a nakonec i hlasováním uhájili plochu pro sport a rekreaci ve Vodárenské více»

Rozpočet na rok 2017 a Rozpočtový výhled na období 2017 (resp. 2018) – 2020

15. 2. 2017  |  dokumenty projednány finančním výborem dne 9. 12. 2016. Finanční výbor uvedené dokumenty nepodpořil. Se zápisem je možné se seznámit zde http://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id7412/Zapis-z-FV-c-16-9-12-2016.pdf   dokumenty projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 12. 12. 2016 – viz více zde http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/zastupitelstvo-mesta/videoarchiv-zm.html?video_id=85   bod 6. Návrh rozpočtu města na rok 2017 bod 7. Rozpočtový výhled více»

Sportoviště v Třeboni

31. 10. 2016  |  Nejsem spokojen se způsobem provozování sportovišť v majetku města Třeboň. Domnívám se, že současné podmínky jsou pro sportovní kluby nevýhodné až likvidační. Měla by proběhnout diskuze, zda současný model provozování sportovišť, prostřednictvím spol. Technické služby Třeboň s.r.o. (dále TS), je nešťastný či ne. Osobně si myslím, že myšlenka uzavření sportovišť více»

Nepodporujeme výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek

10. 10. 2016  |  Vážení, dovolím si informovat o tom, že na jednání rady města dlouhodobě – od samého začátku – nepodporuji výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dlouhodobě to kritizuji na jednání rady města, dlouhodobě to vytýkám. Na jednání rady města 5. 10. 2016 jsem se jednoznačně opět postavil proti schválení výjimek. více»

Hospodaření města v roce 2015

4. 9. 2016  |  Hospodaření města v roce 2015 Rozpočet města na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem 15. 12. 2014. Během roku 2015 bylo přijato 154 rozpočtových opatření, kterými se schválený rozpočet města průběžně během roku měnil. Závěrečný účet města byl schválen radou města a poté projednán ve finančním výboru. Poprvé v historii byl v roce 2015 více»

Představujeme Mgr. Petra Michala

18. 5. 2016  |  V roce 2014 jsem kandidoval v Třeboni na společné kandidátce hnutí OMMO a a SZ. Protože pracuji jako policista jsem v komunální politice angažován jako nestraník. Zde bych si dovolil dodatečně poděkovat hnutí OMMO za možnost účastnit se uplynulých voleb pod touto hlavičkou. Také bych poděkoval Honzovi Makovičkovi za jeho více»