Kategorie:

Jak si v roce 2018 vedly městské lázně v Třeboni, aneb byla kritika ODS oprávněná? A jak to tedy doopravdy bylo?

12. 8. 2019  |  V minulosti bylo zvykem, že ekonomická zpráva lázní za příslušný rok byla vždy součástí tzv. výroční zprávy lázní. Každý, kdo měl o informace zájem, si mohl uvedenou zprávu přečíst přes webový odkaz www.justice.cz. Bohužel nové vedení (zastoupené ODS) na lázních a městě se rozhodlo, že nic takového se zveřejňovat nebude. více»