Kategorie:

Mlhavé vyjádření starosty města Jana Váni ohledně odpadové vyhlášky ….

29. 7. 2019  |  V příspěvku se uvádí: „My ale ve svém stanovisku argumentujeme nálezem Ústavního soudu, který řešil podobnou situaci v Milovicích. Návrh ministerstva vnitra na zrušení jejich vyhlášky shodil ze stolu a vyhlášku nechal v platnosti,“ zmínil starosta Jan Váňa. Doplnil, že v době schvalování třeboňské vyhlášky už byl tento nález Ústavního soudu znám.“  K uvedenému je více»

Lidé bděte!

29. 7. 2019  |  Dovolil jsem si nazvat tento příspěvek slovy „klasika Fučíka“, který uvedený výrok  možná vůbec neřekl. Podle mne, však obecně význam těchto slov, platí i v  dnešní době.    Mnozí z  nás si jistě pamatují, jak v minulém volebním období, tehdy z opozičních lavic, svými dotazy doslova „bombardovali “ zástupci ODS  bývalé vedení Slatinných více»

Nejsme chovatelé komárů

2. 7. 2019  |  Předem se přiznám, že se necítím být odborníkem dále komentované problematiky. V dané věci se ale domnívám, že na věc je nutné pohlížet ze spektra více pohledů. Estetické hledisko je např. hledisko tvorby prostředí pro duševní hygienu člověka, také velice důležité. Estetickým pohledem na věci kolem nás  je obdařen nějakou měrou více»