5. 2. 2021

Na zastupitelstvu města Třeboň konaném dne 14.12.2020 jsem za naše uskupení Společně pro Třeboň vznesl požadavek na vedení města k otevření veřejné diskuze k navrhovanému řešení způsobu přestavby lokality Na Rybníčku. viz. Videoarchiv ZM | Město Třeboň – město pro zdraví těla i ducha (mesto-trebon.cz)

Starosta Váňa sdělil, že věc a navrhovaná řešení jsou pouze ve stádiu územní studie a vše je na začátku, patrně jen na oko se nebránil připomínkám a konkrétně pak sdělil cit. „Nedovedu si představit, že tam bude rybníček“ (čas záznamu 1.58.54.)

Ale pozor. Situace je nyní po uplynulém měsíci taková, že město, bez jakékoliv konzultace s kýmkoliv a bez ukončeného připomínkového řízení, vypsalo veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace s názvem: PD Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboni. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky této revitalizace je již zároveň včleněna do rozpočtu města pro rok 2021 a má hodnotu 8.500.000,-Kč. Dle příloh výzvy k podání nabídek, se má projektovat varianta s velkým rybníčkem uprostřed prostranství.

Proč vám o tom píšu. Uskupení Společně pro Třeboň souhlasí s revitalizací prostoru Na Rybníčku. Máme ovšem několik „problémů“ s navrhovaným řešením. Zmíním jen ty, které jsou konkrétně pro mne osobně zásadní :

1) Navrhoval bych oddělit stávající parkoviště od přilehlé komunikace stavebně-technickým opatřením a zelení. Nestavěl bych parkoviště na dohled oken pečovatelského domu, vzdálené od místních provozoven a školky.

2) V navrhovaném místě bych zrušil navržený prvek vodní plochy a to zejména pro jeho provozní nákladovost. Vzhledem k tomu, že prvek bude potřebovat nucený přítok, filtraci apod., lze jeho roční náklady odhadovat v řádech statisíců korun. Pro srovnání. Tři trysky vodního prvku u nákupního centra tzv. U Pikla nás stojí cca 50.000,-/rok.

3) Nekácel bych zdravé stromy a doplnil bych plochu další zelení, která by vytvořila v dané lokalitě příznivé parkové klima po všech stránkách. Zejména by pak plnila funkci bariéry emisní, světelného smogu a hlukové.

Znovu jsme svědky přístupu vedení města, kdy autoritářské rozhodování malé skupiny osob či jednoho člověka zásadně změní tvář jednoho místa v Třeboni. Místní obyvatelé nemají žádnou šanci se k navrhovaným řešením vyjádřit. Je to opakovaně smutné zjištění stavu demokracie pod taktovkou ODS.

Petr MICHAL,
zastupitel za Společně pro Třeboň