16. 3. 2019

Rada města v působnosti valné hromady dané městské obchodní společnosti učinila důležité kroky v níže uvedených oblastech (Zdroj: Usnesení RM).

Připomeňme, kdo tvoří nejvyšší orgán všech městských obchodních společností (bez titulů) a kdo nyní tvoří tzv. „politické jednatele“:

Jan Váňa (ODS) – neuvolněný starosta města, člen rady města + jednatel Slatinných lázní Třeboň, s. r. o. Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Slatinné lázně Třeboň, s. r. o. mu schválila smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Slatinné lázně Třeboň v částce ??? – nezveřejňujeme. Pokud by vás zajímala částka, tak můžete podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádat Městský úřad Třeboň – rada města, která vykonává působnost valné hromady městských obchodních společností o poskytnutí těchto informací. Odpověď musíte obdržet do 15-ti dnů od doručení vaší žádosti. Hlavu vám za to neutrhnou. My uvedené informace máme, neboť jsme požádali podle uvedeného zákona. Nicméně se nebudeme chovat jako ODS, která kdysi zveřejnila odměny po jednotlivých jménech a nezapomněla ani na fotografie dotyčných osob. Koho to zajímá, tak může o uvedené informace požádat.

Jana Grammetbauerová (ODS) – místostarostka, členka rady města + jednatelka Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o. – smlouvu o výkonu funkce jednatelky nemá, neboť zákon o střetu zájmu neumožňuje těm, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni být za funkci jednatele finančně odměňováni

Anna Kahounová (ODS) – členka rady města + jednatelka společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o. Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Městská vodohospodářská, s. r. o. jí schválila smlouvu o výkonu funkce jednatelky společnosti Slatinné lázně Třeboň v částce ??? – nezveřejňujeme. Pokud by vás zajímala částka, tak můžete podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádat Městský úřad Třeboň – rada města, která vykonává působnost valné hromady městských obchodních společností o poskytnutí těchto informací. Odpověď musíte obdržet do 15-ti dnů od doručení vaší žádosti. Hlavu vám za to neutrhnou. My uvedené informace máme, neboť jsme požádali podle uvedeného zákona. Nicméně se nebudeme chovat jako ODS, která kdysi zveřejnila odměny po jednotlivých jménech a nezapomněla ani na fotografie dotyčných osob. Koho to zajímá, tak může o uvedené informace požádat.

Zdeněk Kukačka (ODS) – člen rady města, předseda dozorčí rady Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., částka ??? – nezveřejňujeme. Pokud by vás zajímala částka, tak můžete podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádat Městský úřad Třeboň – rada města, která vykonává působnost valné hromady městských obchodních společností o poskytnutí těchto informací. Odpověď musíte obdržet do 15-ti dnů od doručení vaší žádosti. Hlavu vám za to neutrhnou. My uvedené informace máme, neboť jsme požádali podle uvedeného zákona. Nicméně se nebudeme chovat jako ODS, která kdysi zveřejnila odměny po jednotlivých jménech a nezapomněla ani na fotografie dotyčných osob. Koho to zajímá, tak může o uvedené informace požádat.

Jiří Masojídek (ODS) – člen rady města, člen dozorčí rady Slatinných lázní Třeboň, s. r. o,  částka ??? – nezveřejňujeme. Pokud by vás zajímala částka, tak můžete podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádat Městský úřad Třeboň – rada města, která vykonává působnost valné hromady městských obchodních společností o poskytnutí těchto informací. Odpověď musíte obdržet do 15-ti dnů od doručení vaší žádosti. Hlavu vám za to neutrhnou. My uvedené informace máme, neboť jsme požádali podle uvedeného zákona. Nicméně se nebudeme chovat jako ODS, která kdysi zveřejnila odměny po jednotlivých jménech a nezapomněla ani na fotografie dotyčných osob. Koho to zajímá, tak může o uvedené informace požádat.

Petr Werner (PRO Zdraví a Sport) – místostarosta, člen rady města, jednatel Třeboňských lesů a rybníků, s. r. o. – smlouvu o výkonu funkce jednatele nemá, neboť zákon o střetu zájmu neumožňuje těm, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni být za funkci jednatele finančně odměňováni

Jiří Kuta (TOP 09) – člen rady města, předseda finančního výboru

Pro schválení jakéhokoliv návrhu rady města, i v působnosti valné hromady jakékoliv městské obchodní společosti, stačí „pouhé“ 4 hlasy. ODS má tak drtivou většinu (= 5 hlasů ze 7).

„Politickým jednatelem“ v městské obchodní společnosti – korporaci – Technické služby Třeboň, s. r. o. se s účinností 15. 3. 2019 stal Jaroslav Kubal, od 3. 3. 2020 se politickým jednatel Technických služeb, s. r. o. stal Ing. Milan Hlásek (ODS) – Usnesení RM č. 140/2020-34 (RM č. 34). Pokud by vás zajímala částka, tak můžete podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádat Městský úřad Třeboň – rada města, která vykonává působnost valné hromady městských obchodních společností o poskytnutí těchto informací. Odpověď musíte obdržet do 15-ti dnů od doručení vaší žádosti. Hlavu vám za to neutrhnou. My uvedené informace máme, neboť jsme požádali podle uvedeného zákona. Nicméně se nebudeme chovat jako ODS, která kdysi zveřejnila odměny po jednotlivých jménech a nezapomněla ani na fotografie dotyčných osob. Koho to zajímá, tak může o uvedené informace požádat. .

Složení dozorčích rad městských obchodních společností

(bez titulů tak, jak je uvedeno v Usnesení RM)


Poznámka:

Jak jsou členové, předsedové dozorčích rad a „političtí jednatelé“ (Jan Váňa, Anna Kahounová, Milan Hlásek) placeni nevíme, ale věříme, že to veřejnosti oznámí – třeba v Třeboňském světě – neboť před volbami sdělovali, že nebudou nic tajit.

To se to bude kontrolovat, když jednatel je za ODS a předseda dozorčí rady je též za ODS a většinu v řadě dozorčích rad má tak ODS a k tomu má ODS drtivou většinu i v radě města, resp. valné hromady každé městské obchodní společnosti (korporaci)!! To je panečku síla. Tohle se v Třeboni nikomu nepovedlo. V historii Třeboně je toto poprvé! Udělat toto jiná koalice bez ODS, tak ji ODS „rozcupuje“ a tiskařské stroje by se nezastavily!!! ☺

Také se vám zdá, že ODS se svými koaličními partnery (PRO Zdraví a Sport a TOP 09) tak trochu vyběhla?

Vaši zastupitelé za Společně pro Třeboň

Jiří Vopátek, Ondřej Prášil, Petr Michal, Jan Lukavský a Filip Holzer.

** V Třeboni dne 16. 3. 2019, aktualizováno k 20. 3. 2020 **