4. 3. 2021

Městské lázně byly současnému vedení města po komunálních volbách v roce 2018 předány v dobré finanční kondici. Lázně disponovaly s více než 198,6 mil. Kč a byly zcela bez bankovních úvěrů. Když na rekonstrukci Berty bývalé vedení města před volbami v roce 2018 sjednalo smlouvu o úvěru, který by si vzalo město a splácelo by jej v rámci rozpočtu města z nájmu lázní, tak Jan Váňa, resp. ODS, tento úvěr kritizovala, resp. nepodporovala. Uvedený úvěr jsme my nepodporovali, neboť se fakticky jednalo o úvěr na zamýšlený zimní stadion. A jak to dopadlo po volbách v roce 2018, kdy se kormidla chopila koalice ODS (10 mandátů), PRO Zdraví a Sport (2 mandáty) spolu s TOP09 (1 mandát)?

Opět ODS otočila. Úvěr se najednou Janu Váňovi a ODS zamlouval. Ale jak to udělat, aby to nebylo vidět? Nejprve úvěrovou smlouvu mezi městem a bankou nechal zrušit a na radě města z titulu svého jednatelství prosadil překlopení úvěru na lázně. Zadlužení “krásně” uklidil z očí veřejnosti. Na toto zadlužení není totiž tak jednoduše vidět. Veřejnost a zaměstnanci lázní se o takovém zadlužení nemají šanci jednoduše dozvědět.

Městské lázně se pod vedením Jana Váni (ODS), který je nejen neuvolněným starostou města, ale také současně placeným jednatelem městských lázní, zadlužily. Konkrétně lázně bance dluží přes 69,7 mil. Kč (konec roku 2020). Tento úvěr budou lázně splácet do 27. 12. 2030 (!). Ano, až tak ODS a Jan Váňa “nemá rád úvěry a dluhy”. A věřte, že covid-19 s tím nemá nic společného. Zaměstnanci lázní budou zkrátka vydělávat nejen na nájem, ale také na splácení uvedeného úvěru včetně úroků.

Jen pro srovnání: za našeho působení (2010 – 2018) byly lázně zasaženy tzv. lázeňskou krizí, tj. v r. 2013 (= vláda ODS) v důsledku nového a později Ústavním soudem ČR zrušeného tzv. Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. V té době se podařilo do lázní Aurora investovat (investice do ubytovacího úseku, elektroléčby, panoramatického výtahu …), kdy tehdejší přijatý úvěr (90 mil. Kč) byl do konce volebního období 2014 plně placen z nájmu lázní a to za 2 roky (2013 a 2014)! To byla tehdy má zásadní podmínka, na které se jsme se dohodli. Dluh jsme vytvořili a také jsme si ho v rámci našeho volebního období splatili. To je fér. Zkrátka byli jsme to my, kteří jsme město Třeboň vyvedli z dlouhodobých úvěrových dluhů! Stejnou strategii jsme prosazovali v rámci městských lázní. Splácení nynějšího úvěru Jan Váňa (ODS) naordinoval až do roku 2030 (!), tedy výrazně nad mandát svého jednatelství v lázních a starostování, kdy funkční období mu bude končit nejpozději na podzim v roce 2022. Rozdíly v přístupu k zadlužení mezi námi a ODS jsou tak jasně patrné. Navíc to, co my říkáme, tak také plníme a nekličkujeme, nevymlouváme se. Zkrátka jednáme fér a v názorech jsme konzistentní, kdy své názory neměníme dle toho, zda sedíme na židli opoziční či koaliční.

Jiří Vopátek,

zastupitel města Třeboň za subjekt Společně pro Třeboň
** 04.03.2021 **