29. 7. 2019

V příspěvku

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/skonci-trebonske-odpady-u-soudu-20190725.html

se uvádí:

„My ale ve svém stanovisku argumentujeme nálezem Ústavního soudu, který řešil podobnou situaci v Milovicích. Návrh ministerstva vnitra na zrušení jejich vyhlášky shodil ze stolu a vyhlášku nechal v platnosti,“ zmínil starosta Jan Váňa. Doplnil, že v době schvalování třeboňské vyhlášky už byl tento nález Ústavního soudu znám.“ 

K uvedenému je třeba zásadně dodat, že tvrzení není pravdivé. 

Třeboňská vyhláška se schválila zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018.

Návrh Ministerstva vnitra ČR na zrušení vyhlášky obce Milovice byl Ústavnímu soudu ČR doručen dne 21. 12. 2018. Ústavní soud ČR rozhodl 4. 6. 2019. Viz: příloha (Zdroj: https://www.usoud.cz/, též Sbírka zákonů č. 183/2019 Sb. – k dispozici zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2019&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy) 

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že starosta města Jan Váňa nemohl v době schvalování třeboňské vyhlášky uvedený nález ÚS znát. Předmětem uvedeného nálezu je problematika účastníků tzv. Systému pytlového sběru.

Jiří Vopátek, zastupitel města Třeboně za subjekt Společně pro Třeboň

** 27-7-2019 **