26. 7. 2022

Rada města schválila nový Tržní řád města Třeboně. Důvodem změny měla být jeho nepřehlednost, neboť byl již 19krát změněn formou dodatků. Podstatnou změnou je také skutečnost, že nový tržní řád je v celém územním obvodu města Třeboně závazný pouze pro veřejná prostranství.

Co se ovšem stalo? Vedení zdejšího zámku zažádalo formou třech žádostí o zřízení tržních míst takto (včetně příloh s vyznačením ploch v půdorysech městského plánu):

  1. žádost se týkala lukostřelby a jízdy na koni mezi hrází Světa a západní baštou u ptačích voliér; 2. se týkala malé neohraničené předzahrádky pro pití kávy ve stínu lípy na velkém nádvoří při zámecké galerii u prodejny minerálů se 3 černými kovovými stolky a po 3 židličkách k tomu s geostezkou v trávníku a 3. se týkala stánkového prodeje na velkém nádvoří v nároží internátu a konírny s určením nanejvýš 10 prodejních míst (dřevěné mobilní rozkladatelné stánky s plátěným zastřešením a tímto sortimentem: dřevěné hračky, ručně vyráběné šperky, šátky a klobouky, keramika a drobné suvenýry, tkané oděvy s ukázkou tkaní na stavu, kožené výrobky s ukázkou jejich výroby).

Rada města (https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/rada-mesta/clenove-rady-mesta.html) všechny tři žádosti vyřadila ze svého programu jednání s tím, že je třeba stanovisko Krajského úřadu, odboru památkové péče. Radě se subjektivně totiž zdálo 10 stánků v jedné z žádostí zkrátka moc. Tím způsobila nemalé problémy samotným stánkařům, kteří ze začátku letošního roku mají dle původního bezproblémového Tržního řádu města Třeboně podepsanou smlouvu se zámkem.

Uvedený přístup vedení města nebyl zkrátka fér. Vypadá to celé jako schválnost. Rada města zvolila přístup, který lze těžko pochopit. Od ODS, která je na straně živnostníků a podnikatelů je tento přístup zcela nepochopitelný. Nechť si každý udělá svůj názor.

A jaká je nyní situace? Již na přelomu června a července letošního roku zaslal městu Národní památkový ústav vyjádření, že oplocený areál zámku není veřejným prostranstvím dle Tržního řádu města Třeboně. Stánkový prodej zde tedy může být a tržní řád na to nemá vliv. Stánkaři se tak mohli vrátit na svá místa. Je čistě na radě města, zda v Tržním řádu města Třeboně uvede pouhou doprovodnou informaci, že stánkový prodej je realizován i na území zámeckého parku.

 

Jiří Vopátek

zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň