19. 3. 2018

Dva mladí nájemníci (občané města) městského bytu se mezi sebou dohodli, že by si městské byty mezi sebou vyměnili. V jednom případě šlo o větší městský byt (= vyšší nájemné) a ve druhém případě šlo o byt menší (= nižší nájemné), ve vyšším nadzemním podlaží bez výtahu.

Žádost o schválení výměny bytů byla podána v souladu se Směrnicí pro využívání městského bytového fondu.

Na jednání rady města 17. 1. 2018 bylo předloženo zamítavé stanovisko (= nesouhlas s výměnou). S předloženým zamítavým stanoviskem jsem nesouhlasil. Nebyl žádný důvod nevyhovět. Předložil jsem na jednání rady města protinávrh, že rada města schvaluje výměnu bytových jednotek v majetku města mezi uvedenými nájemníky (= žadateli). Bohužel uvedený můj protinávrh ze 7 radních podpořili pouze 3. K platnému přijetí protinávrhu chyběl pouze jeden hlas. Škoda, že výměnu nepodpořila paní starostka z KDU-ČSL, místostarosta a radní za hnutí ANO a místostarosta za ČSSD. K mladým lidem (a podotýkám slušným lidem) nebylo takové jednání fér a to zvláště, když neexistoval žádný relevantní argument takovou změnu zamítnout.

A co se pak stalo? Není divu. Na dalším jednání rady města 7. 2. 2018 bylo projednáno ukončení nájemní smlouvy na městský byt. O ukončení nájemního vztahu tak požádal nájemník, který o vzájemně dohodnutou výměnou žádal společně s druhým nájemníkem.     

Mladí lidé zkrátka nemají v našem městě zelenou …… škoda.

 

Jiří Vopátek, zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň

** 16. 3. 2018 **