30. 11. 2022

Hospicová péče

Hospicové péči koaliční zastupitelé odmítli poskytnout příspěvek v plné požadované výši 200 000 Kč. Po dlouhé diskusi byl schválen příspěvek ve výši pouhých 120 000 Kč, tj. o 40 % méně, a to při dnešní drahotě, resp. vysoké inflaci.
Hospic žádal o 200 000 Kč, neboť nově od r. 2022 platí také nájemné i zálohy. Hospic počítal s ročním příspěvkem od města 485 000 Kč, z toho 285 000 Kč dostal od města v I. pololetí 2022, o zbylých 200 000 Kč požádal město k dofinancování svého provozu.
Starosta Váňa (ODS) tento bod uvedl slovy: já si myslím, že si všichni uvědomujeme, že Hospic je organizace (o.p.s.), která poskytuje potřebné služby v Třeboni, já si myslím, že za to jsme všichni vděčni. ….. všichni si toho vážíme…. .
Nicméně ani vlastní argument Jana Váni ho samotného nepřesvědčil vyjít vstříc a schválit příspěvek nikoliv ve výši 120 000 Kč, ale požadovaných 200 000 Kč.
Zazněla bohatá diskuse ze strany opozice (Ondřej Zbudil, Petr Čížek, Terezie Jenisová, František Pfeifer, Petr Kouba, Petr Michal, Jiří Vopátek, Vítězslav Lamač). Všichni žádali a argumentačně podávali návrh na navýšení příspěvku.
Kde lze tedy vzít zbývajících 80 000 Kč? Za opozici zazněl jasný protinávrh na schválení příspěvku v plné požadované výši 200 000 Kč:
Konkrétně z položky kreditních – kladných – úroků. Město k 31. 10. 2022 má na položce přijatých úroků 735 310 Kč, z toho je již 468 600 Kč (včetně radou města doporučených 120 000 Kč pro Hospic) využito, zbývá 266 710 Kč (735 310 – 468 600), z toho lze 80 000 Kč využít pro navýšení příspěvku Hospicové péči, tj. na požadovaných 200 000 Kč.

Bohužel tento pro rozpočet města bezbolestný protinávrh spolu s věcnými argumenty o pouhý jeden hlas neprošel. Zastupitelé poté schválili původní návrh rady města ve výši 120 000 Kč.

Městská policie Třeboň

I přesto, že městské policii chybí do plného stavu dva strážníci, tak i přesto budou moci strážníci jezdit vykonávat svou činnost do Dobré Vody u Českých Budějovic, a to na základě schválené smlouvy na dobu neurčitou. Co to přinese Třeboni či Třeboňákovi, když městská policie Třeboň je hrazena z rozpočtu města Třeboně, nebyl schopen starosta města Jan Váňa vysvětlit.
Cena výjezdu z Třeboně do Dobré Vody u ČB je smlouvou vyčíslena ve výši 1500 Kč za hodinu.

Někteří zastupitelé se mohou těšit na pracovněprávní smlouvy s městem Třeboň

Nově se, vedle výkonu funkce zastupitele, budou moci uzavírat pracovněprávní smlouvy mezi zastupiteli a městem Třeboň. V případě, že je zastupitel i členem tzv. Jednotky sboru dobrovolných hasičů v místní části, tak to je relevantní důvod. Ovšem schválené usnesení zní hodně široce, a to bez uvedení jasné potřeby. Vedení města se zuby nehty bránilo, aby tato možnost byla schválena pouze pro případy, kdy zastupitel je současně členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tak uvidíme, pro koho se tímto způsobem „hledá flek“ a možnost některého zastupitele platit i jinak než jako zastupitele.

Celý záznam z jednání včetně bodu Různé je k dispozici zde: