29. 1. 2020

Na zastupitelstvu ze dne 9.12. 2019 jsme hlasovali o příspěvku pro Hospic sv. Kleofáše. Hospic žádal o dotaci 200 tis. Kč, ale vedení města navrhlo pouze 100 tis. Kč.  Z tohoto bodu se rozvinula diskuse o financování soc. služeb v Třeboni. Starosta zdůvodnil snížení příspěvku počtem klientů. Tento argument má však velmi nízkou vypovídací hodnotu. Jeden klient potřebuje péči pouze jednou týdně, jiný např. 2x denně. Lepším parametrem  je počet odpracovaných hodin, podle kterého lze lépe zjistit vytíženost dané organizace, ale to pana starostu asi nezajímalo.

Když současná koalice zastavila důležitý projekt „Třístupňového bydlení“ pro seniory, očekával jsem větší podporu pro sociální terénní služby, jak pan starosta sám sliboval. Zatím tuto podporu nevidíme a snížení příspěvku mne šokovalo. Jen pro vaši představu: Hospic sv. Kleofáše má pro svůj rozpočet na tento rok asi polovinu financí jistých. Druhou polovinu si na svojí činnost musí sehnat od firem, soukromých dárců nebo prostřednictvím různých grantů. Vyšší příspěvek od města by jim pomohl v mnoha ohledech. “Pokud dostaneme podporu města, abychom mohli financovat provoz a zaměstnance, pak logicky budeme moci poskytnout svoje služby více občanům, kteří je potřebují.  Nemůžeme  zvýšit počet klientů, pokud nemáme lidi, kteří se o ně budou starat. Tak to prostě nefunguje.” říká ředitelka Hospice sv. Kleofáše Irena Kalná. Město bohužel nemá žádnou vizi pro podporu a rozvoj sociálních služeb. Tyto služby potřebujeme rozvíjet a více podporovat, protože kvůli stárnutí populace se bez nich teď, ani v budoucnu neobejdeme. Naopak budou potřeba stále více. Uvědomuje si to však i vedení města?

Filip Holzer, zastupitel za Společně pro Třeboň