18. 3. 2021

Starost(a) o zdraví aneb velká balící story

Pan starosta přišel na jednání ve zjevně bojovné náladě. Nejprve zcela zbytečně obšírně a ironicky komentoval podání našeho zastupitele na okresní hygienickou stanici. Jádrem sporu byl respirátor, který všichni zastupitelé obdrželi poštou spolu s materiály k jednání. Respirátor byl totiž zabalen v obyčejném kuchyňském mikrotenovém sáčku a přelepen kancelářskou samolepkou. Velmi pochybný a neprofesionální způsob distribuce zdravotních a ochranných pomůcek v nejtěžší době covidové pandemie. Hygienická stanice se pak obrátila na město a to zřejmě pana starostu velmi pobouřilo. Jak si zastupitel jen mohl dovolit pochybovat a svým nejapným dotazem přidělávat hygienické stanici i městu práci! Na to musel reagovat náš zastupitel, takže jsme takto užitečně strávili družnou diskuzí řadu minut.

Černé na bílém a lež se stává pravdou

V souvislosti s diskusí o „zimáku“ se vedení města dopustilo dosti neférového a manipulativního jednání, když odmítlo naší výhradu k zápisu z minulého zastupitelstva, kde se uvádí, že SpT výstavbu stadionu podporuje. Nic takového jsme však nikdy netvrdili a podporu nevyjádřili! Uvedli jsme pouze, že máme sympatie ke skutečnosti, že město stadion nebude stavět či provozovat, avšak pozor, nikoliv za nevýhodných podmínek smlouvy, kterou připravilo stávající vedení města! Proti takovému zkreslení jsme se samozřejmě ohradili, avšak pan starosta nás odbyl s tím, že úpravy zápisu by prý pak mohl chtít každý. Námitka byla přehlasována. Takže máte smůlu milá opozice, o tom, jak budou vykládána Vaše stanovisko, rozhoduje vedení města. Nepravdy, když se týkají opozice, nevadí. Možná si řeknete, zápis, vždyť tu o nic nejde, ale uvidíme, zdali pak nám to nebude někdo za několik let zkoušet předhazovat: „Však vy jste to přece tenkrát podporovali, je to v zápise!“

Zimák v mlze nejistot

Jediným kontroverzním bodem programu bylo schválení záměru na dlouhodobý pronájem pozemků pro výstavbu zimního stadionu. O tomto bodu jsme podrobně referovali minule. Od posledního zasedání zastupitelstva proběhly dvě schůzky, na kterých se diskutovaly návrhy smluv na prodej stavební projektové dokumentace a na vlastní pronájem stadionu. Naše stanovisko zůstává k tomuto projektu kritické. Vidíme celou řadu rizik, které může výstavba zimního stadionu soukromým subjektem na městských pozemcích přinést – více viz článek : http://trebon.zeleni.cz/politikareni-kolem-zimaku/. Při hlasování jsme se zdrželi, ale i tak byl záměr pronájmu hlasy ostatních zastupitelů schválen.

Dobrá zpráva na závěr

Na jednání se schvalovaly i příspěvky na kulturní akce, sportovní činnost a příspěvky sociálním službám. Tyto jsme všechny schválili. S panem starostou se shodneme na tom, že sociální a zdravotní služby si v tomto nelehkém období zaslouží veškerou podporu a patří jim velké díky.

Ondřej Prášil a Ondřej Holčák,
členové SZ v Třeboni