25. 2. 2017

Účinný nástroj v transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky a také nástroj proti korupci, tzv. REGISTR SMLUV, utrpěl vážný šrám!!

Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají!

Když někteří (nikoliv všichni) politici chtějí získat od voličů důvěru a tím pádem i veřejnou funkci, dokáží mnohdy krásně zpívat a možná i pěkně tančit. Slibují, slibují a krásně mluví. Před volbami vždy pěkná rétorika, po volbách pak realita. A tak tomu není jinak ani v případě tzv. registru smluv! O co jde?

Řada politiků se před volbami v roce 2013 přihlásila k tzv. Rekonstrukci státu (více a aktuálně zde http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs), kdy slibovali zákony proti klientelismu a korupci. Mezi jedno z opatření také patří zveřejňování smluv, které uzavírají zejména obce s rozšířenou působností, kraje, obchodní korporace vlastněné obcemi s rozšířenou působností a  kraji a další instituce veřejného sektoru a to formou tzv. registru smluv (více a detailněji viz níže uvedený zákon). Nejprve byl potřebný zákon o uvedeném registru opravdu zákonodárci projednán a také schválen – konkrétně zákon č. 340/2015 Sb. Zákon říká, že smlouvy, které se nezveřejní (jde o smlouvy s plněním nad 50 000 Kč) budou od 1. 7. 2017 neplatné, resp. automaticky zrušené od samého počátku! Povinnost zveřejňovat se vztahuje i na tzv. kolektivní smlouvy. Ovšem toto již vůbec platit nemusí, neboť 22. 2. 2017 bylo při hlasování o změně uvedeného zákona přítomno 159 poslanců (z 200 zvolených) a z toho nejtěsnější většinou 80 poslanci byl uvedený zákon změněn tak, že se z něho stává nástroj neúčinný! Nyní je otázkou, jak se k uvedené změně postaví Senát a také prezident.

Více informací např.:

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs

 

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/rozcupovany-registr-vetsina-smluv-zustane-i-nadale-utajenych-rozhodli-poslanci-o-jediny-hlas-28266

 

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/arogance-politici-kontroluji-lidi-stale-vic-ale-sami-se-kontrolovat-nedaji-rika-otec-registru-smluv-farsky-28276

 

http://zpravy.idnes.cz/jurecka-haji-jak-pomohl-osekat-smysl-registru-smluv-fyh-/domaci.aspx?c=A170222_145958_domaci_kop

 

A jak se k uvedenému zákonu postavil Váš poslanec? Tak to můžete přímo zjistit zde:

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=65423&l=cz

 

S registrem smluv se můžete seznámit zde:

https://smlouvy.gov.cz/

https://www.hlidacsmluv.cz/

 

Proč chtějí politici stále něco tutlat?

Nečekejme, že se takoví politici změní. Musíme se změnit my – voliči. A k tomu stačí opravdu hodně málo. JÍT K VOLBÁM A TAKOVÝM POLITIKŮM A POLITICKÝM STRANÁM VYSTAVIT STOP!! To je jediné, co může volič udělat, ale zároveň je to hodně účinné! ☺

 

* Jiří Vopátek, zastupitel města Třeboň *

 

* Třeboň, 23. 2. 2017 *