29. 1. 2019

Rada města v prosinci 2018 vyhlásila výběrové řízení na generálního ředitele Slatinných lázní Třeboň (https://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id9058/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-GR-SLT.pdf).  Je to zajímavé, neboť ODS v minulosti kritizovala „přebujelý“ management lázní (lázně mají dva jednatele, ředitele jednotlivých úseků a nyní nově tedy ještě generální ředitelku). Jde tak o zcela novou pozici, která nemá logiku …….. . Zajímavé je, že tato pozice vzešla z Komplexní procesní analýzy řízení organizace ve Slatinných lázní Třeboň, která byla provedena v listopadu 2018 firmou Grant Thornton Advisory, s. r. o. (bez rozhodnutí rady města, resp. valné hromady).

Rada města (ve složení: Jan Váňa – ODS: neuvolněný starosta a jednatel lázní, Jana Grammetbauerová – ODS, Jiří Masojídek – ODS, Anna Kahounová – ODS, Zdeněk Kukačka – ODS, Petr Werner – Pro Zdraví a Sport, Jiří Kuta – TOP 09) na svém jednání   8. 1. 2019 do pozice generální ředitelky Slatinných lázní Třeboň, s. r. o. jednomyslně vybrala a jmenovala od 1. 3. 2019 RNDr. Libuši Kotilovou, která bude řídit a vést stravovací, ubytovací, provozní a obchodní úsek lázní.

RNDr. Libuše Kotilová je od 12. 12. 1995 předsedkyní dozorčí rady akciové společnosti LAVANA, která má své sídlo tam, kde dle obchodního rejstříku RNDr. Libuše Kotilová bydlí (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=77581&typ=UPLNY).

Je veřejně známo, že lázně Aurora v 90. letech chtěla LAVANA, a. s. lázně získat prostřednictvím složité privatizace. Pro veškeré detaily, co vše lázně Aurora spolu nejenom s LAVANOU, a. s.  provázelo, doporučuji přečíst velmi podrobnou zprávu Hospodaření s majetkem státního podniku Státní léčebné lázně Třeboň včetně privatizace – Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 1999: https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K98030.pdf), viz dále v kostce.  

Úvahy o privatizaci lázní byly projednávány již dne 25. 9. 1991 v Třeboni Rozpočtovým a kontrolním výborem České národní rady, kdy uvedený výbor navštívil lázně Aurora a městské lázně Třeboň se zaměřením na stav a přípravu privatizace těchto zařízení (tj. Berta a Aurora). Bertu tehdy získalo do svého vlastnictví město Třeboň. S Aurorou to byl ale zcela jiný příběh.

V červnu 1993 předložilo tehdejší vedení Slatinných lázní Třeboň (= Aurora) základní privatizační projekt. V té době (1990 – 1994) byla RNDr. Libuše Kotilová starostkou města Třeboně.

Opakovaná veřejná soutěž na prodej lázní Aurora byla vyhlášena tehdejším Fondem národního majetku (FNM) dne 18. 7. 1997, který si současně vyhradil právo odmítnout všechny předložené soutěžní návrhy, případně změnit vyhlášené podmínky nebo soutěž zrušit. Na scénu přichází LAVANA, a. s. Dne 8. 10. 1997 byla soutěž vyhodnocena s tím, že LAVANA, a. s. a Ing. Jan Petřík nabídli stejnou nejvyšší cenu ve výši 251 001 000 Kč. Všechny předložené nabídky byly FNM odmítnuty a současně dne 24. 10. 1997 bylo rozhodnuto o urychleném vyhlášení dalšího kola soutěže s podmínkami jako v předchozím kole. Předsedou vlády byl v období 2. 7. 1992 až  2. 1. 1998 Václav Klaus (ODS).

Dne 25. 11. 1997 proběhlo vyhodnocení soutěže, kdy vítězem se stala společnost LAVANA, a. s. (v té době byla RNDr. Libuše Kotilová předsedkyní dozorčí rady uvedené společnosti), která nabídla nejvyšší kupní cenu 301 000 100 Kč.  FNM upozornil společnost LAVANA, a. s. na povinnost zaplatit nebo v odůvodněných případech předložit doklad finančního krytí do 30 dnů, aby mohla být uzavřena smlouva o prodeji privatizovaného majetku. LAVANA, a. s. uvedené nesplnila a navrhla jako doklad finančního krytí příslib úvěru banky. Tento příslib byl FNM vyhodnocen jako nedostatečný, neboť banka se jednoznačně k poskytnutí úvěru nezavázala tak, aby byly splněny podmínky FNM.  I přesto FNM stanovil LAVANĚ, a. s., dopisem ze dne 13. 1. 1998 dodatečnou lhůtu pro předložení dokladu, který bude jednoznačnou zárukou, že příslušná částka bude uhrazena v souladu s podmínkami soutěže do 31. 1. 1998. ………………… .

Na podnět Ministerstva zdravotnictví ČR vláda ČR svým Usnesením ze dne 29. 4. 1998 č. 300 uložila FNM zrušit výsledek soutěže. Privatizace lázní Aurora byla tak definitivně zrušena, neboť současně bylo uloženo, aby lázně Aurora přešly na město Třeboň s tím, že město uhradí mimo jiné FNM částku vyplacenou na oddlužení lázní Aurora v ročních splátkách po dobu 10 let spolu s úroky. Město Třeboň tak lázně Aurora získalo na základě rozhodnutí o privatizaci smlouvou uzavřenou dne 10. 7. 1998.  Předsedou vlády byl v období 2. 1. 1998 až 17. 7. 1998 Josef Tošovský (úřednická vláda).

Město Třeboň tak za lázně Aurora zaplatilo státu (ministerstvu financí) 120 920 259 Kč (ke dni 2. 4. 2008) + 17 026 084 Kč na úrocích – sazba PRIBOR (ke dni 14. 4. 2008), celkem tedy 137 946 343 Kč. Město uvedené částky hradilo z nájemného, které lázně městu platily.

LAVANA, a. s. nic nevzdávala a podávala u soudu návrh na předběžné opatření ……. a také žalobu ………. . Obojí soud zamítl.  Tím to ale nekončilo, neboť LAVANA, a. s. se o lázně i nadále soudila a ve svém finále podala dvě ústavní stížnosti, které byly Usnesením Ústavního soudu ČR v plném rozsahu zamítnuty (Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2002 a 12. 12. 2012) a lázně Aurora si mohly konečně oddychnout, neboť zůstaly v majetku města Třeboň.

Ovšem na scénu se představitelka společnosti LAVANA, a. s. RNDr. Libuše Kotilová vrátila, neboť 8. 1. 2019 byla radou města (viz výše) k 1. 3. 2019 jmenována generální ředitelkou Slatinných lázní Třeboň (Aurora a Berta), které jsou ve 100% vlastnictví města Třeboň.

Společnost LAVANA, a. s. dlouhodobě usilovala též o výstavbu tzv. třetích lázní v katastru obce Domanín (lokalita Vrchy). Tento záměr se ale nenaplnil ………. (viz níže pár odkazů).

Čeho se lázně, jejich zaměstnanci, ale také občané města v této začínající „nové éře“ dočkají, jistě uvidíme. Ano, udivíme a možná se budeme divit ….. . A že nebude čemu? … tak to opět uvidíme …. . Zatím lze pouze spekulovat, zda se rada města odhodlá s odstupem času v tomto volebním období připravit dlouhodobý pronájem lázní ……. .  Rovněž lze spekulovat nad tím, zda a hlavně jakou cestou (jakým způsobem) do lázní „nastoupí“ společnost LAVANA, a. s. i se svým managementem ……. . Uvidíme ………… .

Veškerá odpovědnost tak leží na valné hromadě lázní, kterou vykonává rada města, její složení viz výše a také na jednatelích lázní a též na těch zastupitelích, kteří uvedené podporují a schvalují.

Jiří Vopátek, zastupitel města

* * * k datu 29. 1. 2019 * * *

Kauza privatizace lázní Aurora je dostatečně mediálně známá, lze uvést pár odkazů, např.:

20. 12. 1996

https://archiv.ihned.cz/c1-897356-privatizaci-lazni-trebon-by-jiz-nemelo-nic-branit

11. 3. 1998

https://archiv.ihned.cz/c1-947946-fnm-lazne-trebon-tuneluje-vedeni

29. 4. 1998

https://archiv.ihned.cz/c1-941043-spory-kolem-lazni-trebon-nekonci

19. 10. 2000

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-trebone-budou-nove-lazne-za-tri-ctvrte-miliardy?apc=/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-trebone-budou-nove-lazne-za-tri-ctvrte-miliardy&nocache=invalidate&sh_itm=8805c8c838f7488069d2f38d6cbfbe6c&all_ids=1

18. 10. 2001

https://radiozurnal.rozhlas.cz/spory-kolem-vlastnictvi-trebonskych-lazni-aurora-6356081

7. 1. 2013

http://www.vz24.cz/clanky/stat-nemusi-platit-miliony-za-zrusenou-privatizaci-lazni-trebon/

11. 1. 2013

http://rozhledy2010.blogspot.com/2013/01/aurora-neda-spat.html

11. 1. 2013

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/za-zrusenou-privatizaci-lazni-aurora-stat-nic-platit-nemusi-20130111.html

Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 1999 – Hospodaření s majetkem státního podniku Státní léčebné lázně Třeboň (= Aurora) včetně privatizace

https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K98030.pdf

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 18. 4. 2002

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-671-01

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 12. 2012

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2933-11

Ostatní:

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/164825/
https://rejstrik.penize.cz/libuse-kotilova
https://firmy.euro.cz/jmeno-libuse-kotilova

LAVANA, a. s. a tzv. třetí lázně, např.:

7. 5. 2001

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lavana-predstavuje-v-treboni-projekt-novych-lazni

1. 6. 2001

https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/trebonsko-si-na-dalsi-lazne-asi-pocka-136403

Soutěžní návrh:

http://www.arch.cz/krocak/?1100330007360052270011942

Záměry – obec Domanín:

https://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-urad/uzemni_planovani/uap2016/domanin.pdf

Budějovický rozhlas – 25. 1. 2019

https://budejovice.rozhlas.cz/lazne-v-treboni-ma-ridit-zena-ktera-je-chtela-zprivatizovat-a-dokonce-vybudovat-7746723