13. 7. 2022

Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2021

V předložené zprávě se vyskytl jeden překlep, resp. administrativní chyba, kdy správně měl být uveden rok 2021 a nikoliv 2020. Nicméně jsem poukázal na chybu v oblasti příjmů, kdy neseděly čísla. Bylo slíbeno, že chyba bude napravena a že dostanu zprávu či zpětnou informaci. Zarážející přitom je, že materiál prošel řadou koleček jak v samotném Dobrovolném svazku, tak také na radě města Třeboň. Nikdo si ovšem nesprávnosti čísel nevšiml. Čte to tedy vůbec někdo?

 

Zpráva o hospodaření a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2021

Jde o zprávu sdružení, které tvoří 27 obcí. Členem je také město Třeboň a provoz skládky je technicky zajištěn nájemcem, jímž je společnost Technické služby Třeboň. Předmětem činnosti svazku je mimo jiné zejména odpadové hospodářství, kdy svazek provozuje skládku tuhého komunálního odpadu ve Stráži nad Nežárkou. Na základě mých dotazů jsem se dozvěděl, že kapacita stávající skládky je do roku 2030. Na základě nové legislativy dojde v brzké budoucnosti k zákazu či výraznému omezení skládkování. Ptal jsem se, jak město bude řešit své odpadové hospodářství po roce 2030 a možná s ohledem na omezení skládkování i dříve. Dozvěděl jsem se, že kraj má v řešení spalovnu. Bohužel o spalovně se hovoří již minimálně snad více než 10 let a zatím nic.  Když jsem se neustále dotazoval, jak město hodlá v budoucnu řešit odpad, tak jsem se nedozvěděl vůbec nic konkrétního. Panu starostovi mé dotazy byly natolik nepříjemné, že jsem ani nemohl obdržel odpověď, kolik stojí jedna tuna uloženého odpadu na nynější skládce ve Stráži nad Nežárkou. Zkrátka situace je taková, že vedení města tuto oblast neřeší. Kam a za kolik budeme vozit či likvidovat v brzké budoucnosti odpad?

 

Závěrečný účet města Třeboně za rok 2021

Vedení města si pochvalovalo, jak se dobře v roce 2021 hospodařilo. Co k tomu dodat? Běžné výdaje byly plánovány ve výši 197,9 mil. Kč, skutečnost je přes 204 mil. Kč. Kapitálové – investiční – výdaje si koalice naplánovala ve výši přes 225,1 mil. Kč, ovšem skutečnost pouze 164,1 mil. Kč. Jsem si jist, že kdyby tato čísla vznikla v situaci, kdy ODS by byla v opozici, tak by byla samá kritika. Když jsem se např. zeptal, proč se neudělalo veřejné osvětlení v ulici Na Chmelnici, tak bylo sděleno, že to to bylo moc drahé …. .  Ale i přesto, že v činnostech na projekty se vyčerpalo pouze 25,27 % (tj. 1,4 mil. Kč z plánovaných 5,6 mil. Kč), tak mohu být v klidu, protože bylo sděleno, že práce na projektech zkrátka frčí …. .

 

Jiří Vopátek,

zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň

 

13. 7. 2022