19. 5. 2020

V roce 2019 současné vedení města proinvestovalo historicky nejméně za posledních 5 let (!) Dle veřejně dostupných údajů se již nyní ví, jak vedení města naplnilo v roce 2019 v základních rysech schválený rozpočet města. Nutno podotknout, že minimálně z níže uvedených důvodů to ke všeobecnému jásotu rozhodně není:

– rozpočet města na rok 2019 byl v běžných výdajích (výdaje pravidelně se opakující), seškrtán. Důvodem bylo tvrzení ODS, že začala „šetřit“. Rozpočet zastupitelé v běžných výdajích schválili ve výši 215,9 mil. Kč. ODS chtěla ukázat veřejnosti, že šetřit se zkrátka musí. A jak to dopadlo ve skutečnosti? ODS pochopila, že šetření je nereálné. Běžné výdaje si vedení města formou rozpočtových opatření během roku 2019 navýšila na 232,1 mil. Kč! Skutečnost nakonec byla 220,1 mil. Kč, což je za posledních 5 let (!) absolutně nejvyšší částka! Takže místo úspor pod taktovkou šetřivé ODS máme běžné výdaje vyšší. K žádnému šetření tedy reálně vůbec nedošlo,

v kapitálových výdajích se vedení města pod „proinvestiční“ ODS také moc neblejsklo. Jak to? V roce 2019 vedení města plánovalo proinvestovat 148,5 mil. Kč. Rada města si rozpočtově investiční plán upravila na 146,5 mil. Kč. A skutečnost? Proinvestováno pouze 67,1 mil. Kč! To je za posledních 5 let historicky nejméně! Vedení města naplnilo své investiční plány pouze na 45,80 %, což je historické minimum v posledních letech!

Podrobná čísla a vývoj je v následujícím přehledu:

Zkrátka, vedení města si řeklo, že když se nepovede šetřit v běžných výdajích, tak se bude šetřit v investicích. Nutno ještě podotknout, že tyto čísla z roku 2019 nemají s koronavirem (COVID-19) vůbec nic společného. Dále je nutné vědět, že minulé vedení města, jehož součástí jsme byli, tomu současnému vedení města ponechalo na základním běžném účtu města finanční prostředky ve výši přes 112,5 mil. Kč a ve fondech města byl ponechán zůstatek ve výši přes 6,2 mil. Kč.

Jiří Vopátek
Zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň

* 18. 5. 2020 *