3. 3. 2020

Co ODS ve svém volebním programu v rámci komunálních voleb v oblasti místní dopravy slibovala? Stačí snad jen doslovně připomenout znění z volebního letáku ODS, který byl v rámci komunálních voleb 2018 distribuován v září 2018. Tady je jeden z „modrých slibů“:

Rozšíříme jízdní řád místní dopravy o další zastávky, a také počet jízd v průběhu dne, tak aby autobusy nejezdily prázdné, ale aby doprava vyhovovala potřebám obyvatel.

A jak to tedy páni konšelé udělali? Nejprve změnili jízdní řád tak, aby to občanům vyhovovalo. A výsledek? Zarážející, neboť na webových stránkách města bylo doslovně uvedeno následující znění (web https://www.mesto-trebon.cz/ 1. 3. 2020):

Třeboň kvůli nezájmu zruší autobusovou linku

Od 02.12. 2019 fungovala nová linka č. 19 místní autobusové dopravy, která vznikla na přání obyvatel. Její provoz byl až doposud monitorován a průběžně vyhodnocován. Oproti předpokladům a požadavkům občanů tento spoj nebyl využíván. Tudíž nemá smysl jej dále provozovat. Radní města tak odsouhlasili zrušení nové linky, které se uskuteční od prvního března.

Zajímavé, neboť spoj č. 19 byl zřízen těmito slovy starosty města Jana Váni (ODS):

Rada města Třeboně projednala a schválila uzavření dodatku ke smlouvě o veřejných službách, díky kterému bude zřízen nový spoj městské hromadné dopravy v Třeboni. „Od září 2019 provozujeme nový systém autobusové dopravy. Při stanovování jízdního řádu bylo vycházeno z dat, která nebyla dostatečně relevantní. Provoz pravidelně každý týden monitorujeme a vyhodnocujeme. Zároveň jsme v současné době zaznamenali požadavky na zřízení tohoto nového spoje, sloužícího k přepravě občanů k lékařům v ranních hodinách, tedy bezprostředně po jejich příjezdu do města z jiných obcí. Nová linka má číslo 19, délka trasy činí přibližně 4,3 km a náklady na den se pohybují kolem částky 144 Kč. Nový jízdní řád bude platný od 2. prosince (poznámka: myšleno od 2. 12. 2019),“ upřesnil informace starosta města Jan Váňa.
Zdroj:
https://www.mesto-trebon.cz/news/9691/17/Autobusova-doprava-v-Treboni-bude-mit-novy-spoj.html (k 1. 3. 2020)

Dále se na webových stránkách města uvádělo (https://www.mesto-trebon.cz/news/9696/17/Rozsireni-mistni-autobusove-dopravy.html k 1. 3. 2020):

Po změně systému autobusové dopravy, která nastala v září 2019, byly zaznamenány požadavky na zřízení dalšího spoje sloužícího k přepravě osob k lékařům v ranních hodinách, tedy po příjezdu do Třeboně z jiných obcí. Byl přidán nový spoj, který vyjíždí v 7.50 z autobusového nádraží. Navrhované úpravy jízdního řádu budou platné od 2. 12. 2019.
V případě, že budou zaznamenány další racionální podněty, bude na ně reagováno podobným způsobem.

Je otázkou, jak vedení města provádí analýzu pro potřeby zefektivnění městské dopravy, na základě, které pak dělá rozhodnutí od zdi ke zdi.

Jiří Vopátek, zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň

** 2-3-2020 **