8. 5. 2013

Městu Třeboň se podařilo bezplatně od společnosti Elektrowin a.s. Praha získat celkem 6 malých kontejnerů sloužících ke sběru drobného elektroodpadu. Tyto nádoby jsou umístěny v místních částech Přeseka, Břilice, Stará Hllína, Branná, Nová Hlína a na sběrném dvoře Tech. služeb. Patří sem drobný elektroodpad (vrtačky, fény, žehličky, kávovary, rádia, mobily a pod.) Tyto kontejnery jsou přístupny 24.hod. denně, takže nejsme odkázáni na pracovní dobu sběrového dvora a občané místních částí nebudou muset tento elektroodpad dovážet do Třeboně. Tato služba přispívá i ke zlepšení  našeho životního prostředí, ale i šetří naše společné peníze.

Škoda, že těchto kontejnerů není po Třeboni více, zejména v lokalitách našich sídlišť, třeba až se to osvědčí,tak se síť rozšíří.

Je vidět, že naši radní koukají na to, jak zlepšovat životní prostředí. Jen tak dál.

Martin Smolek-zdroj Třeboňský svět 5/2013