4. 11. 2019

Novým předsedou Terestrického panelu mezinárodního arktického výboru byl zvolen doc. J. Elster, který je vedoucím Centra polární ekologie Jihočeské univerzity a pracovníkem Botanického ústavu v Třeboni. Arktida se v poslední době dostává do zájmu řady sousedících zemí, ubývání arktického ledu usnadňuje námořní dopravu (severní cesta je mnohem kratší nežli jižní) i těžbu surovin. Pronikání lidí a exploatace Arktidy by ale měly být rozumné, aby nedocházelo ke zbytečnému ničení citlivých polárních ekosystémů, jak to vidíme třeba na Sibiři. Jihočeská univerzita vybudovala na Špicberkách stálou výzkumnou stanici Josefa Svobody a studenti zde pravidelně bádají a cvičí se v polární ekologii. Třeboňské pracoviště udržuje stovky kmenů sinic a řas izolovaných v obou polárních oblastech a postupně jsou testovány jako potenciální producenti biotechnologicky zajímavých látek. 


Jaromír Lukavský