30. 6. 2014

Jako strana zelených budeme v Třeboni na podzim v komunálních volbách kandidovat s politickým hnutím OMMO (Občané městu, město občanům). Vytvoříme tak kandidátku s názvem: „Společně pro Třeboň“. Kromě patnácti kandidátů za SZ budeme mít i deset třeboňáků, kteří budou kandidovat za hnutí OMMO. S hnutím OMMO jsme ve názorové shodě na řízení města. Nedopustíme, aby strategický majetek města (zejména městské lázně, čistírna odpadních vod, Třeboňské lesy a rybníky, technické služby) provozoval a vlastnil někdo jiný než město samotné. Společnou vizí je tak i nadále město bohaté, finančně soběstačné s vlastním ekonomickým majetkem a také vlastní správou tohoto majetku, město kulturní, město zdraví, město transparentní a otevřené jeho občanům, neboť občan je nejvyšší autoritou, který rozhoduje o tom, jak se bude město i nadále vyvíjet a rozvíjet.

10272581_10204366441704455_8013312173669442993_o

Svými podpisy pod kandidátní listinu to 28.6.2014 stvrdili Jiří Vopátek (radní, člen SZ) a Leoš Vaněk (předseda hnutí OMMO, www.hnutiommo.cz).

10518306_10204366451424698_9093139103154518095_o

 

Společná schůzka kandidátů SZ a představitelů hnutí OMMO (Občané městu, město občanům).