13. 4. 2017

Prosadili jsme rozklikávací rozpočet, který umožňuje každému zájemci o finanční hospodaření města Třeboň sledovat průběžné hospodaření města v aktuálním roce.

Již nyní se můžete seznámit s hospodařením města k 31. 12. 2016, kdy závěrečný účet města – spolu s dalšími dokumenty – bude projednán zastupitelstvem města dne 22. 5. 2017.

 

Rozklikávací rozpočet:

http://orp.mesto-trebon.cz/gordic/ginis/app/rozpocet/

 

Za klub zastupitelů Společně pro Třeboň

Jiří Vopátek

 

Třeboň, 6. dubna 2017