13. 4. 2017

I přesto, že Domov seniorů v Třeboni je krajské zařízení, plně podporujeme každoroční finanční příspěvek města Třeboň tomuto zařízení. V letošním roce Domov seniorů Třeboň obdrží od města Třeboň příspěvek ve výši 150 000 Kč, který bude využit na opravu klientské koupelny.

V březnu 2017 Domov seniorů Třeboň poskytoval služby 42 obyvatelům z Třeboně a místních částí.

 

Za klub zastupitelů Společně pro Třeboň

Jiří Vopátek

 

Třeboň, 6. dubna 2017