12. 10. 2020

Když jsme na jednání zastupitelstva města 21. 9. 2020 projednávali změnu územního plánu č. 6 ve věci rozšíření wellness centra lázní Aurora, tak jsem si vybavil píseň od Kabátů Kdo ví jestli, ve které se zpívá o pravdě, tedy: Pravdou se šetří možná proto, aby zbyla. Proč?

Nejprve je třeba připomenout, že vedení města přišlo v roce 2019 s nemalým záborem lázeňského parku Aurora, kdy nejprve chtělo zasáhnout do rozlohy cca 1,9 ha parku a to takto:

Viz také dřívější příspěvky:

Jak probíhá vedením města navržená změna územního plánu č. 6 – Lázeňský park Aurora?

Wellness u Aurory nebo Aquapark?

Co se dělo na zastupitelstvu 29.6. 2020?

Jako zastupitelé jsme využili možnosti a podali jsme připomínky dle § 52 stavebního zákona. Dále byly rovněž podány námitky panem Václavem Bartuškou ml., zástupcem veřejnosti.
V zaslání připomínek či námitek jsme nebyli sami, neboť s uvedeným záměrem (cca 1,9 ha parku) byly městu Třeboň zaslány rovněž výhrady některých dotčených orgánů státní správy. Jednání města s dotčenými orgány tudíž musela pokračovat a postupně vedení města muselo od velkého záboru lázeňského parku ustoupit. Na jednání zastupitelstva města, které se konalo a věc projednalo dne 21. 9. 2020, byla tak pod tlakem na vedení města předložená „umírněnější“ varianta, která se lázeňského parku dotýká v rozsahu cca 0,9 ha:

Starosta města Jan Váňa (ODS) se k uvedené variantě vyjádřil takto, v kostce: došlo k úpravám a poměrně výrazným změnám. Původní plocha byla větší. Po veřejném projednání s dotčenými orgány došlo k poměrně výrazné změně, tj. z cca 1,9 ha na cca 0,9 ha. Současně zdůraznil, že nikdy neuvažovali o kácení stromů apod., to prý nikdo neměl v úmyslu. Má poznámka: toto si prosím pamatujme.

Jiří Masojídek (ODS) se v rámci svého referátu vyjádřil takto, zde tedy v kostce: zvláště Aurora má jinou klientelu – tam jsme na 50 % zhruba samoplátců, a pro ty samoplátce je rozšíření wellness nesmírně důležité. Lázně jsou největším zaměstnavatelem, je to městské zařízení, pro lázně nesmírně důležité. Wellness potřebuje rozšíření, to se naposledy měnilo někdy v roce 2006 a dnes jsme o 14 let dále. To znamená, že tam potřebujeme rozvoj a ta klientela je jiná, my potřebujeme jinou klientelu, my potřebujeme být konkurenceschopní. Dokonce Jiří Masojídek ve svém vystoupení na zastupitelstvu řekl, že kdyby byl kacíř, tak by řekl, že ty lázně by potřebovaly teď ještě rozšířit ubytovací kapacitu. Dokonce Jiří Masojídek sdělil, že se musíme vždycky zamyslet nad tím, jestli skutečně nejdeme proti zájmům Třeboně a zájmům lázní.

Dovolím si poznámku:
dodávám, že Aurora má již řadu let skladbu pojištěnců v poměru cca 50 % pojištěnci a 50 % samoplátci. Čili žádný nový objev pod sluncem. Rád také připomenu, že o potřebě wellness na Auroře se vědělo již v období 2002 – 2006 (období vedení města KDU-ČSL), kdy Jiří Masojídek byl v opozici a tehdy místní ODS nepodpořila dotovaný projekt z EU v rámci rozšíření lázeňské infrastruktury (díky tomu také vznikl Top-Spin). Dle mého byly hledány čistě zástupné problémy (výmluvy na přesun tělocvičny v objektu budovy lázní Aurora apod.). Jen díky tehdejší realizaci wellness na Auroře se slanou vodou se mohou nyní lázně snáze posunout ve své konkurenceschopnosti dále. Je to jen otázka jak. V době 2002 – 2006 to bylo velmi prozíravé a těm zastupitelům, kteří tento rozvoj prosadili a zrealizovali, patří velké poděkování! Kde by Aurora byla, kdyby se tehdy poslechla ODS a dotovaný projekt by se v letech 2002 – 2006 nerealizoval?

Nyní z úst ODS slýcháváme slova, že potřebujeme jinou klientelu a být konkurenceschopní. To jsou přesně ta slova, která Jiří Masojídek slýchával od nás, od tehdejšího vedení města a lázní (2010 – 2018), kdy na tyto slova vůbec neslyšel. Ale je dobře, že si je pozorně zapsal či zapamatoval a nyní je takto krásně řekl. Takže ve finále díky!

Dokonce ve svém referátu nezapomněl zdůraznit potřebu ubytovací kapacity samotných lázní. Přitom ODS, když byla pochopitelně v opozici (2010 – 2014), tak nepodporovala rozšíření ubytovací kapacity spolu s další modernizací lázeňského domu Aurora, a to v rámci velké investice, při které také vznikl unikátní a úžasný výtah s vyhlídkou na místní okolí. Zkrátka najednou takový názorový obrat.

V neposlední řadě Jiří Masojídek zdůrazňuje, že se musíme vždycky zamyslet a skutečně nejít proti zájmům Třeboně a lázním. K tomu lze snad dodat, že přesně tak jsme se zamýšleli, když jsme v období 2010 – 2018 zmodernizovali a zrekonstruovali zmíněný ubytovací úsek na Auroře, včetně elektroléčby, vybudování panoramatického výtahu. My jsme se nejen zamýšleli, ale také konali. To vše jsme zvládli za období lázeňské krize tak, že úvěr ve výši 90 mil. Kč jsme byli schopni splatit do konce volebního období, tedy za neuvěřitelné dva roky! Dále za nás byla zrekonstruována Berta spolu s rozšířením služeb (resp. nabídky pro klienty lázní) a to opět bez úvěru. Je pravda, že technické problémy po převzetí díla se řešily dlouho. Současně se za nás připravovala další velká rekonstrukce Berty, na kterou byly za naší asistence našetřeny finanční prostředky na lázních (k 31. 12. 2018 přes více než 198,6 mil. Kč) i na městě (k 31. 12. 2018 přes 112,5 mil. Kč a dalších přes 6,2 mil. Kč v peněžních fondech). Lázně i město jsme současně stávajícímu vedení předávali bez jakéhokoliv finančního zadlužení. V tomto volebním období se rekonstrukce zrealizovala. Nynější vedení připravilo pro lázně úvěr! Tolik kritizované zadlužení. Uvidíme, zda bude čerpán.

Záznam z jednání zastupitelstva města si můžete poslechnout zde (stopa 8:33):

Zkrátka, nestačil jsem se divit, jak se mění názory v okamžiku, když člověk je či není součástí vedení města. Pro mě je to nepochopitelné. Já jsem rád, že jsem ve svých názorech pevný a konzistentní. A to, zda sedím v koalici či v opozici, tak to mé názory a pohledy na věc neovlivňuje. Ovlivní mě jen zásadní věcné argumenty, nikoliv to, na jaké židli sedím. Zkrátka se vyměnilo vedení města a ODS s tím vyměnila i své názory a pohledy na věc.

Pokud jste dočetli až sem, tak snad je srozumitelné, proč právě takový nadpis, který se do uvedených souvislosti zkrátka jako příměr hodí a to, že Pravdou se šetří možná proto, aby zbyla (píseň od Kabátů: Kdo ví jestli). A ona fakt zbyla a já za to v tomto kontextu děkuji.

Tak si píseň poslechněme a trochu se odreagujme:


S přáním všeho dobrého zdraví
Jiří Vopátek, zastupitel města Třeboň

11. 10. 2020