18. 4. 2020

Současná koalice ODS, PRO Zdraví a Sport a TOP09 převzala po svém nástupu město a hospodaření lázní v těchto základních číslech:

a) zůstatek na základním běžném účtu města byl ponechán ve výši přes 112,5 mil. Kč

b) ve fondech města byl ponechán zůstatek ve výši přes 6,2 mil. Kč

Byli jsme to my – Společně pro Třeboň, kdo za volební období 2010 – 2018 striktně dodržovali, aby se město nad mandát aktuálně zvoleného zastupitelstva nezadlužovalo. Historickou výjimkou byla půjčka na tzv. čistírnu odpadních vod (půjčka od Státního fondu životního prostředí), kterou se však vypořádala problémová dotace a předešlo se nemalým finančním problémům města.

Byli jsme to my, kteří prosazovali, aby bylo město a lázně bez dlouhodobých úvěrů. Nyní se ukazuje, že tento přístup, v souvislosti s důsledky pandemie COVID-19, kdy se předpovídá pokles HDP, byl prozíravým řešením. Město a ani lázně nyní nemusí vynakládat fixní výdaje v podobě splátek a úroků z dlouhodobých úvěrů. Zasadili jsme se tehdy o to, že úvěr na rekonstrukci lázní Aurora z období 2010 – 2014 nebyl splácen 10 let (!), jak se plánovalo, ale 90 mil. úvěr byl splacen za 2 roky z nájmu lázní v rámci volebního období. Poslední dříve přijatý úvěr (nákup pozemků od Pozemkového fondu ČR u lázní Aurora) byl splacen v roce 2016. Od ledna 2017 bylo město zcela bez dlouhodobých úvěrů!

c) na bankovním účtu lázní bylo současnému vedení ponecháno přes 198,6 mil. Kč a lázně za našeho působení splatily poslední historické úvěry, kdy nové úvěry již lázně nepřijímaly. Současně jsme byli schopni lázně (i se zahrnutím tzv. lázeňské krize, kterou způsobila centrální vláda ODS s TOP09) vymanit z neuhrazené ztráty minulých let. Lázně jsme tak v roce 2018 předali ve vynikající finanční kondici, bez úvěrů, bez minulých ztrát a s kumulovaným nerozděleným ziskem ve výši přes 124,7 mil. Kč.

Město Třeboň vlastní lázně. V majetku města jsou mimo jiné i budovy, za které lázně platí městu nájem. Jde o 80 mil. Kč ročně! Toto nájemné je zdrojem investic právě do lázní samotných. Když na konci volebního období 2018, kdy ODS byla v opozici, se v zastupitelstvu města schvaloval úvěrový rámec ve výši limitu do 119,2 mil. Kč v souvislosti s dnes probíhající rekonstrukcí lázeňského domu Berta, tak Jan Váňa s celou ODSkou v opozici tento úvěr kritizoval (viz zastupitelstvo města 10. 9. 2018, bod č. 6) se slovy, aby se přijetí úvěru ponechalo na nové zastupitelstvo po volbách roku 2018. Jeho stranická kolegyně za ODS Anna Kahounová jasně sdělila lázně platí nájem v pořádku, takže peníze máme, já vůbec nechápu, proč bychom si měli brát úvěr právě na dostavbu lázní. Já sama za sebe si myslím, že peněz na účtě máme dost, pojďme lázně udělat, ale za své. Proti úvěru jsme byli my (uskupení Společně pro Třeboň), protože to byl ve finále úvěrový rámec pro případnou výstavbu zimního stadionu – zkrátka: peníze z lázní dáme na zimák a na lázně si výhodně půjčíme. Tehdy proti úvěru jsme byli my (3 hlasy) a dále pak ODS (6 hlasů) a TOP09 (1 hlas).

Po volbách v roce 2018 se karty obrátily a do vedení města zamířila ODS s 10-ti mandáty, nováček PRO Zdraví a Sport (2 hlasy) a TOP09 (1 hlas).

Na jednání zastupitelstva dnešní vedení města předložilo dne 27. 1. 2020 bod č. 12, ve kterém se předmětná smlouva o čerpání úvěru plně zrušila a to se slovy pana starosty Jana Váni za ODS, který na jednání sdělil:víte dobře, že naše dlouhodobá politika směřuje k tomu, že nechceme zatěžovat úvěry budoucí radnice, proto ten úvěr není zařazený ani v rozpočtu města, ani v rozpočtovém výhledu a vzhledem k tomu, že to čerpání je do konce letošního roku, tak je správné uzavřít dodatek a tu smlouvu vypovědět, ukončit ji

Úvěrový rámec byl tak zrušen samotným zastupitelstvem, tak také samotnou radou města.

V důvodové zprávě, která tvořila podklad pro jednání zastupitelstva, byly slova Jana Váni: Rekonstrukce 2019/20 bude hrazena z rozpočtových prostředků města. Ke dni podpisu dodatku dojde k ukončení možnosti čerpání peněžních prostředků z úvěru.

Starosta města dle plnění usnesení předmětný Dodatek č. 1 o zrušení výše uvedeného úvěru podepsal 2. 3. 2020.

A světe div se! 17. 3. 2020 rada města v působnosti valné hromady lázní schválila uzavření úvěrového rámce se stejnými podmínkami, se stejnou bankou na stejný úvěr – tedy úvěr na dofinancování městské investice do lázní Berta (!!) ve výši limitu do 72 mil. Kč! A výběrové řízení? Žádné! Charakter úvěru – jeho účel – zůstal stejný. Úvěr tak nebude čerpat město jako investor a vlastník lázní, ale lázně samotné! Složení rady města v působnosti valné hromady lázní:

https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/rada-mesta/clenove-rady-mesta.html

Místo toho, aby vedení města pomohlo svým lázním v době pandemie (COVID-19) snížením nájemného, tak o tom z jednání rady města ke dni psaní tohoto příspěvku není ani slovo. Ale zrušený úvěr města se bez výběrového řízení najednou přehodil na lázně.

Na Radě města, která uvedené projednala dne 17. 3. 2020, všichni přítomní radní uvedené odsouhlasili. A to se dlouhodobě k úvěrům dříve kolektivně vyjadřovali jako jejich odpůrci – zejména z řad ODS!

A co dozorčí rada lázní? Předseda dozorčí rady lázní (Zdeněk Kukačka – ODS) a vedení lázní si uvedené „pochvalují“ slovy: Možnost snadno dostupné finanční rezervy pro případ potřeby je pro lázně přínosná. To je zajímavé a skoro až nepochopitelné, neboť investorem je majitel – vlastník nemovitostí, tj. město a nikoliv lázně. Město z lázní právě na tyto investice získává nájem ve výši 80 mil. Kč. Vedení města nájemné z lázní inkasuje, jako by lázně žádnou odstávkou neprocházely. Připomeňme složení dozorčí rady, která jednomyslně uvedené zadlužení lázní odsouhlasila: Ing. Zdeněk Kukačka (ODS), Prof. Jiří Masojídek (ODS), MUDr. Jiří Hladílek (PRO Zdraví a Sport), Václav Novotný (ODS), PhDr. Jaroslav Psík (ČSSD). Přitom pro ODS je úvěr a úvěrové zadlužování nepřijatelné… To jsou tedy obraty v názorech. Jak řekl kdysi Václav Klaus: Před volbami rétorika, po volbách realita.

Místo toho, aby předmětnou investici dle plánu financovalo město a pomohlo lázním snížením nájmu, a to i s ohledem na pandemii a očekávané finanční výpadky, tak vedení města se souhlasem vedení lázní samotné lázně připravuje zadlužit! Je také pochopitelné, že v budoucnu nemůže lázním město „díky“ této transakci zvýšit nájemné! Toto bude mít svůj dopad do investičních limitů města a potažmo do rozvoje lázeňské infrastruktury, tedy i do té infrastruktury, která ekonomicky nic nepřináší, jako je např. revitalizace – modernizace – lázeňského parku dle dříve schválené studie.

Úvěr by lázně měly splácet do 27. 12. 2030. Po tuto dobu budou lázně zatíženy nejen splátkami, ale i úroky. A k tomu ještě nájemné městu, které dnes činí 80 mil. Kč. Zaměstnanci lázní tak budou vydělávat na nájem městu + ještě na splátky z úvěru spolu s úroky placené lázněmi samotnými.

Připomeňme tedy ještě jednou to podstatné: za našeho působení ve vedení města (2010 – 2018) jsme i v krizi zmodernizovali Auroru, vnitřně jsme lázně oddlužili a úvěr 90 mil. jsme splatili za 2 roky, zrealizovali jsme rekonstrukci Berty a připravoval se projekt na další rekonstrukci, která nyní běží. Současnému vedení bylo ponecháno na bankovních účtech lázní nemálo finančních prostředků, které jsou dnes vysávány a lázně se mají ještě zadlužit! Chápete ten rozdíl v definici a přístupu řádného hospodáře? Kdo kromě vedení lázní a města ví, proč se nyní tak zásadně otočil trend v přístupu k lázním? Pokud chce vedení města lázním a zaměstnancům skutečně pomoci, tak nechť město sníží lázním nájemné!

Jiří Vopátek a Petr Michal
zastupitelé za subjekt Společně pro Třeboň

– 16. 4. 2020 –