12. 5. 2019

Cylindrospermopsis raciborskii

J.Komárek, J.Lukavský, Botanický ústav AVČR, Úsek ekologie rostlin Třeboň.

Je to poněkud krkolomné jméno sinice, která se explozivně rozšířila ke konci loňských prázdnin v třeboňských rybnících. Zaznamenána byla v r. Svět, Opatovický, Rožmberk aj., dokonce i ve Zlaté stoce.

Tuto tropická invazivní sinici popsali jako nový rod Seenayayya et Subba Raju v r. 1972 ovšem na základě popisu druhu Anabaena raciborskii od polské algoložky Woloszynské z r. 1912 z Jávy, jde tedy o poměrně dlouho známý taxon. Je poměrně snadno poznatelná podle charakteristických terminálních heterocyt. Postupně se rozšiřovala jako invazní druh i do Evropy a vlastně po celé Zeměkouli. Na území ČR je poprvé udáván ze štěrkovny v Chomoutově (Horecká & Komárek 1979), potom často udáván z nejrůznějších lokalit na jižní Moravě (Maršálek et al. 1996), konkrétně vodní nádrž Nové Mlýny v jihočeských rybnících Láska, Dobrá vůle, Koclířov (Zapomělová p.c.), Svět a Rožmberk (Bešta p.c.). Jak je vidno z mapky rozšíření tento druh pronikl i do mírného pásma, zřejmě zimu je schopen přežít v bahně jako akinety a do chladnějších vod pronikají kmeny adaptované na tyto podmínky event. i spontánně vzniklé mutanty. Další výhodou tohoto druhu je, že umí velmi dobře hospodařit s P a umí si ho i intenzivně ukládat. Dusík si umí fixovat ze vzduchu dík přítomnosti heterocyt, má tedy vždy dostatek hlavních živin. Také je diskutována produkce alelopatických látek, které omezují přítomnost jiných druhů sinic a řas. Tomu by odpovídal i nápadný pokles druhové diverzity v r. Svět v loňském roce.

R. Svět je monitorován pravidelně od r. 1994 a byl v posledních letech nacházen, ale jen jako velmi vzácný. Loňské tropické léto ale zřejmě tomuto druhu nabídlo exkluzivní podmínky pro rozvoj a tak se stal dominantou fytoplankonu v celé oblasti.

Tato sinice produkuje 3 toxiny, cylindrospermopsin, anatoxin_a a saxitoxin. První poškozuje játra a ledviny a působí i slabší alergické kožní reakce u citlivých lidí. Je tedy nutno jej pečlivě monitorovat v přehradách na pitnou vodu.

Mapka rozšíření sinice Cylindrospermopsis raciborskii, podle Antunes et al 2015.

Tato sinice je předmětem velké řady prací nejrůznějšího zaměření, Web of Science udává přes 1000 citací na toto jméno. Ve světových sbírkách je téměř 800 kmenů tohoto jména, ale všechny jsou „potomky“ jednoho kmene a to D.D. Lubelski (3/2/06).

Novinkou poslední doby tedy je, alespoň v třeboňských rybnících to, že tento druh velmi rychle opanoval fytoplankton řady rybníků a toků. Zda to bude i v následujících letech uvidíme v dalších letech. Monitoring hydrochemie a oživení rybníku Svět, který probíhal od r. 1994 byl ale novou radnicí Třeboně loni zastaven, zřejmě je nepotřebný.

Cylindrospermopsis raciborskii ve fytoplynktonu r. Svět u Třeboně v srpnu 2018.