11. 3. 2019

Lázně za bývalého vedení (2014 – 2018) dosáhly velkého úspěchu!

Přesto hodlá stále někdo zpochybňovat dosažená čísla, počty klientů, počet lůžkodnů a samotnou úspěšnost lázní za bývalého vedení (volební období 2014 – 2018)!

Nestranný pohled je vždy důležitý! O to důležitější je nezávislé hodnocení a poměřování s konkurenty.

V rámci projektu „Diamanty českého byznysu“ se Slatinné lázně Třeboň, s. r. o. za celý Jihočeský kraj umístily na krásném 5. místě! Pořadí úspěšných firem je zde:

 1. místo API CZ, s. r. o.
 2. místo Rhea stav, s. r. o.
 3. místo AUTO STRAKONICE, spol. s r. o.
 4. místo ALFA výroba jednoúčelových strojů, s. r. o.
 5. místo Slatinné lázně Třeboň, s. r. o.
 6. místo MINESA, s. r. o.
 7. místo M Computers, s. r. o.
 8. místo ESCO CZ PRODUCTION, s. r. o.
 9. místo AUTOMA CZ, s. r. o.
 10. místo Prefa Hubenov, s. r. o.

Celkové výsledky soutěže za rok 2018 z pohledu všech krajů ČR jsou k dispozici zde:

http://www.cotmedia.cz/diamanty-ceskeho-byznysu/#vysledky-2018

V rámci lázeňských zařízení byly Slatinné lázně Třeboň, s. r. o. jako jediné lázně v ČR takto oceněny! O to je uvedené nezávislé hodnocení cennější!

Zkrátka někdo jiný před komunálními volbami v roce 2018 bubnoval na poplach, křičel a překrucoval fakta, ale v lázních se místo toho poctivě pracovalo.

Uvedené hodnocení jednoznačně dokazuje, že lázně byly současnému vedení (ODS, PRO Zdraví a Sport a TOP 09) předány ve vynikající ekonomické kondici, s nemalým finančním zůstatkem na bankovním účtu, který umožní financovat dlouhou odstávku lázní (od září 2019 do cca května 2020), s vhodnou diverzifikací klientů (rozložení na pojištěnce a samoplátce) a jako ekonomicky a konkurenčně silnou prosperující obchodní (nikoliv politickou!) společnost v regionu, která v účetních výkazech nevykazuje žádnou hodnotu v podobě ztrát z minulých let.

Počkejme si na to, v jaké „kondici“ budou lázně předány novému vedení po komunálních volbách v roce 2022.

Jiří Vopátek, Váš zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň, Zelení

** 11. 3. 2019 **

Níže uvedené je převzato ze zdroje:

http://www.cotmedia.cz/diamanty-ceskeho-byznysu/

O PROJEKTU

Diamanty českého byznysu jsou projektem společnosti COT media, jehož základním posláním je zhodnocení nejúspěšnějších podnikatelských subjektů dle jejich ekonomických výstupů. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 14. února 2019 v Hudebním divadle Karlín v Praze.

Hodnocení probíhá ve všech 14 krajích České republiky. Z každého kraje budou vyhlášeny 3 nejlepší firmy a jeden celorepublikový vítěz. Nedílnou součástí projektu jsou regionální setkání. Tato setkání mají za cíl propojit osobnosti z podnikatelské sféry, akademického prostředí, kultury, vědy a sportu.

Projekt navazuje na původní seriál regionálních setkání 2018, jejichž smyslem bylo pod heslem „České firmy a české hlavy“ spojovat českou vědu s tuzemskými firmami. K tomuto základu bude nově součástí i ocenění nejlepších podnikatelských subjektů. Celá akce bude mít i charitativní přesah.

Odbornými garanty celého projektu jsou Univerzita Karlova, ČVUT a Hospodářská Komora České republiky. Analytickým partnerem je společnost Bisnode.

Kritéria pro zařazení do žebříčku

Do žebříčku vstupují společnosti se sídlem v České republice, které splňují obrat 100 mil. Kč až 5 mld. Kč a mají veřejně dostupné účetní závěrky za poslední tři roky (aktuálně 2017, 2016, 2015). Zároveň tyto firmy musí prokázat schopnost dostát svým závazkům, což znamená, že nesmí být v likvidaci či insolvenčním řízení a nejsou evidovány jako nespolehliví plátci/osoby s pohledávkami státu a dalších subjektů.

Z hodnocení jsou vyloučeny firmy s nesplacenými závazky. 

Způsob hodnocení:

Za každý ze 14 krajů se stanoví TOP 10 firem s nejlepšími výsledky dle následujících parametrů:

 • Nárůst tržeb
 • Nárůst aktiv
 • ROE – poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu
 • Běžná likvidita – oběžná aktiva / krátkodobé závazky

Všechny ukazatele pracují s pozicí dané společnosti v rámci žebříčku. Nejlepší dostane 250 bodů, nejhorší 0 bodů a firmy ze středu dostávají body rovnoměrně odstupňované v tomto rozmezí. Hodnocení se provede za poslední 3 roky (tedy pro rok 2017, 2016 a 2015), každému roku se přiřadí váha (100-90-80), přičemž nejaktuálnější rok má váhu nejvyšší, a tak vzniká výsledná hodnota.

1000 plných teoretických bodů může získat firma, která byla jedničkou ve všech 3 letech ve všech 4 parametrech.

Zveřejněno bude 10 nejlepších v každém kraji. Objektivní ekonomické ceny budou udíleny dle regionů vždy třem nejlepším z každého kraje České republiky. Z nich vzejde jeden celorepublikový vítěz. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním předávání cen 14.2.2019 v Hudebním divadle Karlín.

Podklady k oceněním jsou zpracovány renomovanou expertní společností Bisnode, která je největším evropským poskytovatelem Smart data a analýz.