15. 2. 2017

Výše poplatku pro rok 2017 je stejná a činí 500 Kč na osobu a rok.

Poplatek je tvořen:

a) 250 Kč za osobu a kalendářní rok a

b) 250 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena jako část skutečných nákladů (výdajů) města Třeboně předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

Skutečné náklady (výdaje) činily 7 480 616 Kč dle ceny plnění společností Technické služby Třeboň a po rozúčtování podle počtu poplatníků dle vyhlášky města Třeboně čl. 2 odst. 1 písm. a) ke dni 7. 11. 2016 se stavem 8 389 a podle počtu poplatníků dle č. 2 odst. 1 písm. b) se stavem 315 (počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba) 859 Kč na jednoho poplatníka.

Dle zákona o místních poplatcích může poplatek za odpad činit celkem až 1 000 Kč na osobu a rok.

Porovnání výše nákladů na jednoho poplatníka dle údajů z obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za komunální odpad platných v období 2012 – 2017:

Více na:

http://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id7435/OZV-4-2016.pdf

http://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id6545/vyhlaska-4.pdf

 

Klub zastupitelů Společně pro Třeboň: Jiří Vopátek, Ondřej Prášil, Petr Michal