17. 10. 2019

Fotosyntéza pohání většinu života na Zemi, přímo u rostlin, řas a sinic a přes ně i u živočichů vč. člověka. Zvýšit účinnost fotosyntézy by znamenalo i zvýšit pohlcování oxidu uhličitého na Zemi. S projektem PhotoRedesign přišel Josef Komenda z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, Opatovický mlýn, kde pracuje se sinicemi. V prestižní soutěži o granty získal pro své pracoviště jednu z nejštědřejších podpor, které kdy český vědec získal. Bude spolupracovat s Dariem Leisterem z univerzity v Mnichově, který se zaměřuje na regulaci fotosyntézy u rostlin a třetím řešitelem je Neil Hunter, profesor biochemie na universitě v Sheffieldu. Všichni používají širokou škálu přístupů, které sahají od molekulární biologie, genetiky, fyziologie, biofyziky až po syntetickou a strukturní biologii. Ve výzkumu budou kombinovat různé části fotosyntetického aparátu z odlišných organismů, aby získali nové, účinnější, produktivnější a odolnější fotosyntetické organismy.

Podle materiálů AV ČR, J.Lukavský