16. 12. 2019

 

Personální změna v koalici – Odpady zadarmo a Ministerstvo vnitra ČR již zahájilo nad městem dozorový proces – Připravený rozpočet města na rok 2020 – Vedení města snižuje výdaje na kulturní život ve městě – Nízká finanční podpora místnímu Hospici – Nepochopitelné čachry u prodeje pozemku v Dukelské ulici – Zřízení peněžního bytového fondu nebylo podpořeno – Bod různé (nespokytnutí příspěvku pro děti základních škol v oblasti bruslení, naše dotazy a podněty)

 

Na začátku jednání zastupitelstva města došlo v řadách vládnoucí koalice k další personální změně. Je to již třetí změna pouze rok po volbách. Řady ODS opustil zastupitel Petr Padrta. Důvody jeho odstoupení neznáme. Jen můžeme spekulovat, že již nemohl snášet tlak k hlasování vládnoucí koalice a tak raději vstoupil do nového subjektu Trikolóra. Byl tak nahrazen Václavem Novotným (ODS).

Připomeňme si, jak se obměnil koaliční kádr (ODS, PRO Zdraví a Sport a TOP09). Kompletní, tedy 100% výměna zvolených zastupitelů u subjektu PRO Zdraví a Sport. Do zastupitelstva se za tento subjekt dostal MUDr. Petr Werner (592 hlasů). Ovšem nesložil ani slib zastupitele a mandát přenechal svému otci Mgr. Petru Wernerovi (477 hlasů). V letošním roce opustil zastupitelstvo a i koalici za téže subjekt MUDr. Jiří Hladílek (588 hlasů), kdy v zastupitelstvu jej nahradil MVDr. Jiří Skála (452 hlasů). A nyní na prosincovém jednání další shora uvedená změna tentokráte v řadách ODS. Takovéto změny ve složení zastupitelstva města Třeboň nepamatuje. 

Kdyby takovéto změny nastávaly v době, kdy ODS byla v opozici, tak se vsadíme, že by bylo tolik spekulací a dezinformací, že bychom se divili ….. .

 

Opět budou v roce 2020 odpady zadarmo. Občan ušetří 500 Kč/rok! Je to při zvyšujících se nákladech na odpadové hospodářství a i při růstu odpadu rozumné?

Vládnoucí koalice opět předložila na rok 2020 tzv. odpadovou vyhlášku, kdy pro občany Třeboně a místních částí opět nezavádí  poplatek za komunální odpad! Přitom náklady na odpadové hospodářství činí 958 Kč na občana! Na straně jedné občané ušetří, ale městský rozpočet přichází o cca 4 000 000 Kč a to  při odpuštění 500 Kč na občana za rok. Je paradoxní, že výdaje na odpadové hospodářství rok co rok vládnoucí koalici rostou. V roce 2018 se počítalo s částkou 12 880 000 Kč, pro rok 2020 se počítá již s částkou 13 524 000 Kč….. . Podle slov pana starosty – občané více třídí …… . Nepochpitelně zvláštní tvrzení.

Je zarážející, že již rok se Ministerstvo vnitra ČR snaží městu vysvětlit, že koalicí tlačná odpadová vyhláška je v rozporu s ústavním pořádkem (diskriminace), judikaturou Ústavního soudu ČR. K uvedenému zastupitel Jiří Vopátek uvádí: koalice na nedostatky ve vyhlášce vůbec nereaguje, vedení města odmítá zjednat nápravu a tak Ministerstvo vnitra ČR zahájilo již dozorový proces a žádá vedení města o nápravu. Pokud nebude náprava učiněna, tak se očekává, že Ministerstvo vnitra ČR přistoupí k uplatnění dalších dozorových opatření, tj. k zahájení správního řízení o pozastavení účinnosti napadeného ustanovení předmětné vyhlášky. Věc tak poputuje až k Ústavnímu soudu ČR do Brna. Se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR byli všichni zastupitelé v písemné podobě seznámeni.

Na jednání zastupitelstva města jsme předložili protinávrh, kterým se nesmyslné zrušení poplatku za komunální odpad (nyní 500 Kč/rok na osobu) mělo zrušit. A jak dopadl náš návhr?

Pro náš návrh hlasovalo celkem 8 zastupitelů (za subjekt Společně pro Třeboň: Jiří Vopátek, Ondřej Prášil, Petr Michal, Jan Lukavský, Filip Holzer, za subjekt ANO: Josef Pindroch, František Pfeifer a Jana Polčáková). Zastupitelům, kteří podpořili náš návrh děkujeme! 

 

Proti našemu návrhu hlasovalo celkem 13 zastupitelů (za subjekt ODS: Jan Váňa, Jiří Masojídek, Jana Grammetbauerová, Viktor Ludvík, Zdeněk Kukačka, Anna Kahounová, Václav Novotný, Jaroslav Kubal, Jan Ďoubal, Karel Elexhauser, za subjekt PRO Zdraví a Sport: Petr Werner, Jiří Skála, za TOP09: Jiří Kuta).

 

S naším návrhem zrušit odpady zadarmo se neztotožnili 3 zastupitelé, kteří se zdrželi (za subjekt KDU-ČSL: Terezie Jenisová, za subjekt ČSSD: Zdeněk Mráz, Jaroslav Psík). Přitom odpady zadarmo též kritizují …… .

 

Nakonec odpadová vyhláška, kterou Ministerstvo vnitra ČR rozporuje prošla tou nejtěsnější většinou, tedy 13 zastupiteli (za subjekt ODS: Jan Váňa, Jiří Masojídek, Jana Grammetbauerová, Viktor Ludvík, Zdeněk Kukačka, Anna Kahounová, Václav Novotný, Jaroslav Kubal, Jan Ďoubal, Karel Elexhauser, za subjekt PRO Zdraví a Sport: Petr Werner, Jiří Skála, za TOP09: Jiří Kuta). 

Ostatní přítomní členové zastupitelstva města byli proti předmětné vyhlášce.

 

Informace o připravovaném rozpočtu města na rok 2020

Zastupitelům byla předložena informace o připravovaném rozpočtu města na rok 2020. Nerozumíme tomu, proč se zastupitelům předkládá informace, když vládnoucí koalice má rozpočet již připravený – sestavený – a jak jsme pochopili z jednání zastupitelstva města, tak vládnoucí koalice již žádné změny nechce učinit. Nechápeme, proč o připraveném rozpočtu starosta města Jan Váňa (ODS) nechtěl hlasovat, když i státní rozpočet byl již v té době schválen. Bohužel město od ledna 2020 bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu. To pro úředníky znamená více práce, více administrativy. 

Za náš klub byly diskutovány tyto oblasti:

 

 • Zvyšuje se příjem z nájmů městských bytů a to z částky 6 658 000 Kč na 7 476 000 Kč. Chtěli jsme vědět, na jaké účely se tyto peníze využijí. Starosta Jan Váňa (ODS) potvrdil, že vedení města zvýšilo městským nájemníkům nájemné. Peníze tak jdou na opravy bytů, část peněz jde do fondu oprav. Pak jsme se dozvěděli, že zbytek peněz zůstává v rozpočtu. Dozvěděli jsme se, že žádný peněžní fond pro opravu, údržbu a rozvoj bytového fondu vládnoucí koalice zřizovat nebude …. zbylé peníze se „rozpustí v rámci rozpočtu města“.
 • Příjem z lázní ve výši 80 000 000 Kč se počítá v plné výši, jako kdyby lázně Berta jely v plném provozu. My jsme od samého začátku (již od roku 2017, kdy se rekonstrukce Berty připravovala) říkali, že nájem z lázní se po dobu rekonstrukce Berty musí přiměřeně po dobu odstávky Berty snížit, neboť lázně přijdou o významnou část svých výnosů. Dozvěděli jsme se, že k takto vysokému nájmu po dobu rekonstrukce lázní neexistuje žádné stanovisko daňového poradce, auditora, ani stanovisko dozorčí rady a ani žádné stanovisko finančního úřadu. Dále jsme se dozvěděli, že jednak finanční výpadek lázní není stoprocentní (výpadek prý bude cca 200 klientů z celkového počtu za leden – květen 2020) a dále, že lázně budou zvyšovat ceny, tedy zdražovat a že do konce roku 2020 výpadek příjmů lázně doženou. Zajímavé. Lázně to doženu cenovou politikou – tedy zvýšením cen (!). Jan Váňa (ODS) argumentoval úplně stejně – zvýší se standard, a proto ceny porostou. Když stejnými slovy argumetovalo bývalé vedení lázní, tak Jan Váňa nechápal a kritizoval ….. . Právě zvyšování cen ODS, zejména Jan Váňa a Jana Grammetbauerová (bývalá členka dozorčí rady lázní), v minulém volebním období kritizovali! A dokonce tvrdili, že díky zvyšování cen lázním ubývají klienti…… . Hodně zajímavé. ODS tak dělá ty věci, které sama v minulém volebním období kritizovala!!
 • Výdaje na odpadové hospodářství se meziročně zvyšují, a to z 12 880 000 Kč na 13 524 000 Kč, kdy současně vládnoucí koalice již druhým rokem populisticky zavádí odpady zadarmo, čímž městský rozpočet v roce 2019 přišel o cca 4 000 000 Kč a v roce 2020 o další cca 4 000 000 Kč. Celkem tedy výpadek přes 8 mil. Kč za 2 roky! Odpady zadarmo – odpadovou vyhlášku – rozporuje již rok Ministerstvo vnitra ČR, které nyní zavedlo nad městem v této oblasti dozorový proces.

 

Občané ušetří 500 Kč/rok na osobu, ale zaplatí to v jiné podobě, protože cca 4 mil. Kč v rozpočtu každý rok – jak je vidět – chybí, proto vládnoucí koalice nemůže plnit jiné sliby, které voličům dala – zejména vyšší podporu v sociálních a finančních službách!

 

 • Již druhým rokem vládnoucí koalice (ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP09 a také i ČSSD) nepodporuje v rozpočtu města tzv. Monitoring rybníka Svět. Každý rok se jednalo o částku cca 30 000 Kč, kdy se každoročně sledovala kvalita vody v rybníku Svět. A jak se vyjádřil starosta města Jan Váňa v této věci? Takto: Pro mě osobně to nedává žádný smysl, ten rybník není náš, není rekreační, je to hospodářský rybník a informace, které jsme získávali, tak byli v podstatě k ničemu …… . Co si tedy z toho vzít? Třeboňáci se koupou v hospodářském rybníku! Nerozumíme, proč tedy vládnoucí koalice ve městě odpískala vybudování veřejného koupaliště (bazény) právě v lokalitě rybníka Svět ……
 • Je smutné, že vládnoucí koalice (ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP09 a v tichosti podporovaná ze strany ČSSD) ruší (!) tzv. akce hodného zřetele. Tedy jasnou finanční podporu těm, kteří kulturu v Třeboni dělají dlouhodobě! Z rozpočtu města tak mizí jasná finanční podpora: Anifilmu (400 000 Kč) – který odešel z důvodu, že vedení města nehodlalo přijmout dotaci na dům animace spolu s rekonstrukcí staré radnice (současně z dotace se měla rekonstruovat Lipovka, to vedení města zafinancovalo nikoliv z dotací, ale z peněz města), Třeboňská Nocturna (150 000 Kč), Okolo Třeboně (150 000 Kč), Divadelní festival (110 000 Kč). Celkově má jít v roce 2020 na příspěvky v oblasti kultury méně o 260 000 Kč! A současně všichni budou žádat, kdy výsledek, kolik žadatel dostane, je nejistý! Vracíme se tak o celé 4 roky zpět! Žadatelé se budou muset více hrbit před vedením města, nebo stejně jako Anifilm můžou také skončit .….. . Smutné!
 • Vedení města, vládnoucí koalice, vůbec nenaplňuje svůj volební program minimálně v oblasti vyšší finanční podpory, resp. vyšší příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotncitví. Příspěvek ve výši 400 000 Kč zůstává stejný! A to bylo slibů, jak tuto oblast budou více podporovat. Sliby, sliby, sliby, …… . Pan starosta v této oblasti motal vše dohromady a to bez jakýchkoliv věcných argumentů. Sociální a zdravotní služby se tak v Třeboni nemohou rozvíjet, nemohou najmout další ošetřovatelky. Navíc celková částka 400 000 Kč „díky“ inflaci a růstu mezd v sociálních a zdravotních službách reálně klesá!!

 

 1. Vzpomínáte si, jak ODS kritizovala, že rozpočet je nedbale sestavený, že se zvyšují běžné výdaje a že peníze občanů se projídají? My si to pamatujeme. A jak to tedy ODS nyní dělá? Běžné výdaje si vládnoucí koalice na rok 2019 schválila ve výši 214 359 871 Kč a na rok 2020 již 219 523 110 Kč. Opět ODS dělá to (tedy zvyšuje běžné výdaje), co sama 8 let z řad opozice kritizovala!!

A jak dopadlo hlasování, že zastupitelstvo bere informaci o připravovaném rozpočtu města na rok 2020 na vědomí? Jednoduše. S rozpočtem města je spokojena vládnoucí koalice (přítomno 12 zastupitelů) a také ČSSD (2 zastupitelé: Zdeněk Mráz, Jaroslav Psík). Kdyby ČSSD nezvedla ruku, tak zastupitelstvo města by uvedený rozpočet nevzalo na vědomí. Je tedy jasné, že vládnoucí koalice má tak podporu ČSSD a rozpočet v lednu 2020 hravě projde 14 či dokonce 15 hlasy a to díky ČSSD.

 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města a pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně

ČSSD (Zdeněk Mráz) podpořila uvedená pravidla bez jasné finanční podpory v rámci kultury – tj. bez tzv. akcí hodného zřetele. Zdeněk Mráz se tak postavil proti tomu, co dříve podporoval ……  Bez věcných argumentů se zbořilo to, co dobře a transparentně fungovalo!

 

Dotace v oblasti sociálních a služeb a zdravotnictví v roce 2019

Vládnoucí koalice (ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP09) přišla do zastupitelstva s tím, že na Hospicovou péči sv. Kleofáše přispěje dotací ve výši 100 000 Kč. Přitom Hospic, který dělá záslužnou práci, žádal o částku 200 000 Kč, kdy jde o částku na dofinancování celoročního provozu místní hospicové péče. I přesto, že vedení města dokáže ve svém rozpočtu zohlednit růst běžných výdajů (mzdy, energie apod.), tak v případě hospicové péče takové zohlednění vedení města hodlat nedělá. Jen pro informaci – náklady hospicové péče se pohybují v částce nad 7,5 mil. Kč ročně!!

Náš zastupitel Odnřej Prášil předložil protinávhr, aby se Hospicu přiznala dotace ve výši 200 000 Kč. Starosta města Jan Váňa (ODS) trval na částce 100 000 Kč, prý je příspěvek dostatečný. Tento návrh podpořilo pouze 11 zastupitelů. Bohužel Zdeněk Mráz za Českou stranu sociálně demokratickou tento návrh, tedy částku 200 000 Kč, nepodpořil. 

Částka 100 000 Kč pak byla jednomyslně schválna.

 

Bod ve věci prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m2 k. ú. Třeboň byl vyjmut.

Jedná se o lokalitu Dukelská ulice, viz níže vyžlucený pozemek.

Prodej tohoto pozemku vyhlásila vládnoucí kaoalice formou obálkové metody, kdy minimální cena byla 3 000 Kč za m2. Přihlásilo se 9 zájemců, kdy cena za 1 m2 se u jednotlivých zájemců pohybovala od 3 201 Kč/m2 až 5 421 Kč/m2. Starosta města přišel do zastupitelstva s tím, co je také obsahem zápisu z jednání rady č. 28 ze dne 3. 12. 2019, tedy:

Tento krok nechápeme, neboť takto postupovat nelze ………. . Obálková metoda při tomto postupu úplně ztrácí smysl.

Kdo si pamatuje, tak se mu jistě vybaví kauza Valy č.p. 122/I, kdy u vlády v Třeboni byla opět ODS …. . Tehdy Jan Váňa obhajoval zcela jiný postup, připomeňme:

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/zastupitele-celi-za-prodej-domu-trestnimu-20100727.html

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/prodej-domu-trebonske-uzly-policie-20100728.html

Z tehdejšího jednání zastupitelstva města č. 33 ze dne 25. 1. 2010: tehdy starosta města Jan Váňa (ODS) se k pozdější finanční nabídce ve věci prodeje nemovitosti č. p. 122/I Valy vyjádřil doslovně takto (str. 11 uvedeného zápisu – veřejný zdroj):

Dr. Váňa – dopis byl doručen dnes na úřad, kdo ze zastupitelů jej obdržel zvlášť neví. Dopis přišel po lhůtě dané zákonem a není tedy možné na něj brát zřetel.  Lhůta zveřejnění byla do 5.ledna. Ze zákona se pan Müller mohl přihlásit v době zveřejnění. Pokud by chtěl dát někdo návrh na prodej panu Müllerovi, tak je tento postup mimo pravidla a mimo zákon;  

Dr. Váňa – nabídka přišla mimo pravidla a mimo zákon. Dle zákona je lhůta zveřejnění záměru.  V této lhůtě mohou být podávány, podněty, náměty, námitky, připomínky, atd. Zákonná 15 denní  lhůta uplynuta 5. ledna. Dnešní nabídka pana Müllera je mimo lhůtu. Jsou daná pravidla, která jsou stanovena zákonem. Mimo tato pravidla není možné postupovat;

 

Dr. Váňa – nabídka byla doručena mimo lhůtu. Poté by firma EDUK mohla žalovat město, že nebyl dodržen zákon;

 

Dr. Váňa – následující § 39 zákona o obcích, který hovoří k nakládání s majetkem, jasně hovoří o lhůtách, ve kterých se mohou občané přihlásit s připomínkou, námětem nebo nabídkou. Souhlasil by s Dr. Bouchalem, ale v době, kdyby nabídka pana Müllera přišla v  zákonné lhůtě. Přijetím nabídky pana Müllera by se založilo na precedent a to odmítá podporovat;

 

Dr. Váňa – firma EDUK by mohla město zažalovat v případě, že by byl odsouhlasen prodej nemovitosti panu Müllerovi. Poté by mohla firma EDUK žalovat město, že nabídka pana Müllera byla doručena mimo zákonnou lhůtu. Není možné hovořit o dvou nabídkách. Nabídka pana Müllera byla podána mimo zákonnou lhůtu.

 

Proč tedy stejný pan Jan Váňa nyní mění svůj názor?

 

Prodej bytové jednotky č. 1047/16 o velikosti 2+1 v č. p. 1047, ul. Táboritská

V rámci prodeje bytové jednotky jsme prostřednictvím zastupitele Jiřího Vopátka navrhli doplnit uvedené usnesení:

III. Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města zřízení peněžního fondu pro údržbu a rozvoj městského bytového fondu.

Šlo o to, aby peníze z prodejů městských bytů byly již konečně jasně vyčleněny pro rozvoj městského bytového fondu, tedy i pro budoucí rozvoj sociální a zdravotní oblasti, konkrétně např. pro nové domy s pečovatelskou službou, třístupňové seniorské bydlení apod. Současně městu Třeboň chybí bytová koncepce. 

Pro uvedený návrh hlasoval pouze náš klub zastupitelů Společně pro Třeboň. Ostatní se zdrželi, nebo byli proti. 

 

V bodě různém jsme diskutovali zejména o následujících oblastech:

 • zastupitel Jiří Vopátek vznesl dotaz, proč rada města na svém jednání (č. 23, 8. 10. 2019) jednomyslně nepodpořila poskytnutí příspěvku (dotaci) TJ Jiskře Třeboň, z. s. – oddílu ledního hokeje, kdy šlo o akci Výuka bruslení všech žáků 1. tříd v Třeboni. Současně je třeba dodat, že cílem je plnění projektu Děti do pohybu, kdy tento projekt v Třeboni běží již pátým rokem a městem Třeboň byl vždy bez jakýchkoliv probémů finančně podporován. Cílem je současně děti – žáky první třídy – připravit tak, aby mohli v bruslení pokračovat přímo v Třeboni na kluzišti, neboť kluziště se v Třeboni zprovozňuje až v prosinci. Cílem je tak usnadnit samotnou výuku v rámci tělesné výchovy. Je smutné, že ve vedení města máme bývalé a i současné učitele (Jana Grammetbauerová, Jan Váňa, Petr Werner, univerzitní profesor Jiří Masojídek), kdy rada jednomyslně finanční podporu nepodpořila. Přitom Komise pro mládež a sport žádost ledního hokeje podpořila ve výši 45 000 Kč, kdy náklady činí 87 000 Kč.

Jaké byly reakce? Zde jsou a raději bez komentáře, neboť obrázek a dojem si jistě udělá každý sám:

Starostovi Janu Váňovi (ODS) se nelíbí, že se dětem v Jindřichově Hradci věnují trenéři, kteří je měli učit bruslit. Myslí si, a rada města k tomu také tak přihlédla, že je úplně nesmyslné, abychom platili 45 000 Kč příspěvek na takovouhle akci, kdy děti se odvezou do Jindřichova Hradce a věnují se jim tam nějakcí trenéři a platí se za to takovéhle peníze. Platíme si led na stadionu v Jindřichově Hradci. A co mi vadí víc, že to je v době školního vyučování, děti na to mají vyčlen celý vyučovací den – a to se mi hrubě nelíbí …… nechť si to rodiče zaplatí ze svých peněz. Nikdy pro toto ruku nezvednu … a na toto vyhazovat peníze z města …. já nikdy pro toto ruku nezvednu a nebudu to podporovat.

Anna Kahounová (zastupitelka za ODS, členka rady města) se vyjádřila slovy víte, mě na tom vadí jedna věc, a ta mi vadí hrozně. Že my jednou týdně riskujeme životy těch dětí, kteří jedou do Hradce. Není to žádná sranda, víte sami všichni, kolik těch nehod autobusů bylo za poslední dobu a my tady riskujeme životy malých dětí, protože je vozíme do Hradce …… Je lepší, když trenéři přijedou sem do Třeboně, než když my je pošleme autobusem do Hradce.

Zastupitel František Pfeifer (ANO) věcně dodal, že město Trhové Sviny dává na bruslení prvnáčků přibližně 70 000 Kč a to na bruslení do Českých Budějovic. 

A kdo tvoří radu města? Jan Váňa (ODS), Jana Grammetbauerová (ODS), Petr Werner (PRO Zdraví a Sport), Anna Kahounová (ODS), Zdeněk Kukačka (ODS), Jiří Kuta (TOP09), Jiří Masojídek (ODS) – https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava- mesta/rada-mesta/clenove-rady-mesta.html

 

 • zastupitel za Společně pro Třeboň Petr Michal 
 1. a) si vyžádal informace k opravě bazénu v lázních Berta. Nemáme totiž žádné informace o rozsahu zakázky, vypsaném výběrovém řízení a výsledku soutěže, přičemž oprava má být v údajné cenové relaci 5.500.000,-Kč,
 2. b) podal návrh ve věci plánovaného rozšíření wellness v lázní Aurora. Podle předložené studie se nepočítá s klasickými šatnami pro hosty, ale s pouhými převlíkárnami. Navrhujeme změnit koncept navrženého řešení a to tak, aby se převlíkárny předělaly na šatny (tj. uzamykatelné skříňky) a současně apeluje na zvýšení bezbariérovosti celého areálu, 
 3. c) otevřel diskusi k Třeboňskému světu – nedodržování pravidel pro vydávání Třeboňského světa, konkrétně čl. 3 odst. 1) odst. 2, ze strany radního a člena redakční rady za ODS Jiřího Masojídka. V městském periodiku by se neměly zveřejňovat soukromé politické názory. 

Pravidla Třeboňského světa:

https://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-urad/ostatni/PravidlaTS.pdf 

 

 1. d) podal připomínku ke špatnému řešení dopravní situace v Břilicích.

 

 • zajímame se o cenu vodného a stočného, neboť se počítá od 1. 1. 2020 se zdražením. Na straně jedné odpady zadarmo, na straně druhé chystané zdražení vodného, stočného ……. . Počkáme si na oficiální a přesné informace. 

 

 • zastupitel za Společně pro Třeboň Ondřej Prášil a) požádal o písemné vyjádření ve věci statutu ulice Strouha (Břilice) – podal dotaz k místní komunikaci, která je neosvětlená, bez patníků a za b) podal podnět k řešení chodníku u Penny, kdy lidé si myslí, že chodník je pokračováním stezky mezi či kolem Kauflandu a co pokračuje poté do Břilic, jde tak o nepřehledný úsek.

 

Celé jednání zastupitelstva města:

https://www.youtube.com/watch?v=VC0jDU1gQq0&t=10624s

 

Vaši zastupitelé za Společně pro Třeboň

Jiří Vopátek, Petr Michal, Ondřej Prášil, Filip Holzer, Jan Lukavský

* V Třeboni dne 18-12-2019 *