15. 5. 2019

Městská rada zvýšila od 1. 8. 2019 nájemné v městských bytech (viz: http://trebon.zeleni.cz/informace-z-rady-mesta-trebon-ze-dne-19-4-2019/). V Třeboňském světě – květen se dozvíme, že Rada města schválila zvýšení nájemného v nájemních bytech města Třeboně maximálně do výše 20 %, což představuje nejvyšší možné zvýšení.

Jako zastupitel jsem požádal o důvodou zprávu, ze které lze pro zajímavost uvést, že od 1. 8. 2019:

  • nájemné za 1 m2 se pohybuje v rozmezí od 8,75 Kč až do 110 Kč,
  • nejnižší částka je u bytu, který byl vybudován nákladem nájemce. Nájemné je pravidelně valorizováno pouze o výši inflace – týká se i dalších zcela konkrétních bytů,
  • vyšší částky jsou u bytů, jejichž nájemce vzešel z vyhlášeného záměru pronájmu obálkovou metodou nebo rozhodnutím rady města po rekonstrukci bytu,
  • nejvyšší počet bytových jednotek (50) je s výší nájemného 50,83 Kč/m2,
  • město má celkem 16 bytů se sníženou kvalitou s nájemným za 1 m2 ve výši 45,74 Kč,
  • město má celkem 166 bytových jednotek + 95 bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou,
  • nájemné v domech s pečovatelskou službou za 1 m2 činí 30,24 Kč (10 jednotek), 38,36 Kč (1 jednotka), 42,36 Kč (54 jednotek) a 43,56 Kč (30 jednotek).

Současně rada města bohužel neprojednala či přímo nemá naprosto žádnou bytovou koncepci a v oblasti seniorského bydlení vedení města „odpískala“ třístupňové seniorské bydlení. Nyní se dozvídáme, že město nechává zpracovat znalecké posudky pro účely zjištění prodejní ceny na pozemky, na kterých v budoucnu mělo stát právě zmíněné Třístupňové seniorské bydlení. Chce vedení města tyto pozemky prodat? Přitom vedení města (při povolebním vyjednávání) odmítlo námi požadované, a to vytvoření peněžního fondu na bytovou správu městských bytů. Kam tedy zvýšené peníze z nájmů půjdou? Bude se investovat do bytového fondu – zejména v centru města, kde jsou městské byty podfinancovány? Ročně z bytového fondu městu zbývá 2 – 3 mil. Kč! Nyní to bude ještě více! Kam půjdou peníze? Je třeba, aby se peníze z nájemného městských bytů vracely právě do rozvoje bytového fondu (opravy, investice). Pokud ne, je to varovné. Město nemá dlouhodobou bytovou koncepci. V rámci našeho volebního programu jsme s tím chtěli něco dělat.

Už opět slyšíme, že jsme to mohli udělat my, když jsme byli v koalici. Ano, iniciovali jsme, žádali jsme, ale nebyli jsme úspěšní, proto jsme sestavili koalici Společně pro Třeboň (SZ, hnutí OMMO, Piráti), ve které táhneme za jeden provaz.

Jiří Vopátek, zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň

** V Třeboni dne 15. 5. 2019 **