20. 12. 2015

Rozpočet města Třeboně na rok 2016

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14. 12. 2016 schválilo rozpočet na rok 2016. Zápis z jednání finančního výboru je zveřejněný na webových stránkách města: www.mesto-trebon.cz – odkaz městský úřad – odkaz komise a výbory – odkaz Finanční výbor – odkaz volební období 2014 – 2018 – odkaz zápisy 2015.

Rozpočet je sestaven jako přebytkový a to ve výši 17,6 mil. Kč, resp. 18,2 mil. Kč bez tzv. sociálního fondu. Uvedený přebytek bude použit ke splácení dříve přijatého úvěru z roku 2006 (na nákup pozemků u lázní Aurora – pro golfové využití) a dříve přijaté půjčky od SFŽP z roku 2012 (vyřešení problematiky financování nové čistírny odpadních vod). Zbývající částka vykázaného přebytku se v okamžiku schvalování rozpočtu města nezapojila. O jejím využití bude rozhodnuto dle konkrétních potřeb během roku 2016.  Více o parametrech rozpočtu, základních běžných výdajích a významných investic zde [2 – Parametry schváleného rozpočtu 2016].

Schválený rozpočet pamatuje také na místní části, pro které jsou celkové výdaje naplánovány přes 10,9 mil. Kč, z toho přes 3,2 mil. Kč běžných výdajů a přes 7,6 mil. Kč kapitálových výdajů (= investic), konkrétně: Břilice – přes 2,9 mil. Kč, Branná – přes 1,3 mil. Kč, Stará a Nová Hlína včetně Holiček – přes 6,2 mil. Kč a Přeseka – přes 430 tis. Kč. Více zde [3 – Rozpocet 2016 – Trebon – mistni casti].

Z pohledu odpadového hospodářství nejsou na občany města přímo přenášeny veškeré náklady, kdy poplatek za svoz komunálního odpadu na občana a rok činí 500 Kč při celkových nákladech 864 Kč. Částka 364 Kč za každého občana a rok je tak hrazena přímo z rozpočtu města, kdy současně navíc jsou plně od placení uvedeného poplatku osvobozeny zejména osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a dále je osvobozeno každé dítě do tří let věku včetně. Město Třeboň rovněž nemění své parametry pro výpočet výše daně z nemovitých věcí. Více zde [4 – Poplatek za odpad].

Rozpočet je vždy plán a proto může během roku 2016 doznat potřebných změn dle konkrétních situací a také finančních možností města. I přesto, že na schválený rozpočet může být uplatněno více pohledů, tak z pohledu jeho struktury je vyvážený, z pohledu potřebných investic není zanedbatelný, nezvyšuje se zadluženost města, která opět v roce 2016 výrazně klesne.

Schválený rozpočet města na rok 2016 je zveřejněný na www.mesto-trebon.cz – odkaz Městský úřad – odkaz Odbor finanční a majetkový – odkaz Rozpočty. Navíc po schválení první měsíční závěrky roku 2016 (během února 2016) bude rozpočet města zveřejněn také formou tzv. rozklikávacího rozpočtu (www.mesto-trebon.cz – odkaz Rozklikávací rozpočet), kdy každý bude moci sledovat postupné plnění a čerpání rozpočtu včetně případných jeho změn, ke kterým může během roku docházet.

 

Zpracoval:

Jiří Vopátek,

člen rady města a předseda finančního výboru