Report ze zastupitelstva města, které se konalo 1. 4. 2019.

7. 4. 2019  |  I přesto, že bylo apríla, tak bohužel apríl to v níže uvedených záležitostech rozhodně nebyl, neboť vedením města bylo rozhodnuto, že: podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města budou i nadále pro veřejnost neveřejné. Resp., že se nebudou zveřejňovat. Se zveřejňováním materiálů nesouhlasili ani zastupitelé za ČSSD, nebude součástí zápisu z jednání zastupitelstva více»

Wellness u Aurory nebo Aquapark?

3. 4. 2019  |  Plánované rozšíření venkovního provozu je léta diskutované a logické řešení rozvoje lázní a poskytovaných služeb. Jeho umístění vychází z výhodného napojení na technologie a provoz lázní, avšak nemá jasně definované zadání. Takto významná přístavba se zajímavým obsahem by měla být v dnešní době vždy řešena veřejnou architektonickou soutěží, která městu zaručí výběr více»

Kdo nese zodpovědnost za chod městských obchodních společností?

16. 3. 2019  |  Rada města v působnosti valné hromady dané městské obchodní společnosti učinila důležité kroky v níže uvedených oblastech (Zdroj: Usnesení RM). Připomeňme, kdo tvoří nejvyšší orgán všech městských obchodních společností (bez titulů) a kdo nyní tvoří tzv. „politické jednatele“: Jan Váňa (ODS) – neuvolněný starosta města, člen rady města + jednatel Slatinných lázní více»

Rada města si ustanovila své iniciativní a poradní orgány v podobě komisí města

16. 3. 2019  |  Na koho se obracet a žádat zlepšení stavu v níže uvedených oblastech? Rada města si zřídila níže uvedené své komise, které jsou iniciativním a poradním orgánem rady města. Dle zákona svá stanoviska a náměty předkládají jednotlivé komise radě města. Komise jsou ze své činnosti odpovědni radě města. Bohužel rada města uvedeným více»

Není bazén jako bazén

16. 3. 2019  |  Já, i moji kolegové, z uskupení Společně pro Třeboň, podporujeme přístavbu bazénu u lázní Aurora. Naše představa vychází z poptávky občanů, kteří chtějí plnohodnotný bazén 50 m o šesti drahách a další možnosti využití komplexu v  rámci léčby pohybového aparátu. Dále bychom rádi přistavěli saunový komplex, např. podle projektové dokumentace, která již řadu více»

Lázně za bývalého vedení (2014 – 2018) dosáhly velkého úspěchu!

11. 3. 2019  |  Lázně za bývalého vedení (2014 – 2018) dosáhly velkého úspěchu! Přesto hodlá stále někdo zpochybňovat dosažená čísla, počty klientů, počet lůžkodnů a samotnou úspěšnost lázní za bývalého vedení (volební období 2014 – 2018)! Nestranný pohled je vždy důležitý! O to důležitější je nezávislé hodnocení a poměřování s konkurenty. V rámci projektu „Diamanty více»

Report ze zastupitelstva města, které se konalo 25. 2. 2019

28. 2. 2019  |  Podpora sportu a volnočasovým aktivitám – Podpora kultuře – Zřízení osadních výborů a jejich složení – Na Technické služby Třeboň zamíří nový „politický jednatel“ (kdo to asi bude ☺) – Různé (rekonstrukce ulic – připomínky a podněty, dotace na revitalizaci památek, představení členů dozorčích rad v městských obchodních společnostech se konat více»

Informace z Rady města Třeboň ze dne 5. 2. 2019

14. 2. 2019  |  Složení dozorčích rad městských obchodních korporací (společností) – Městská Vodohospodářská, s. r. o., Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o., Slatinné lázně Třeboň, s. r. o. Víme, co vás zajímá (Usnesení RM č. 61/2019-6 + č. 85/2019-6) Usnesením RM v působnosti valné hromady byla schválena změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Městská více»