15. 1. 2019

Víme, co vás zajímá

RM č. 4 – 8-1-2019

  • (Usnesení RM č. 27/2018-4)

Rada města vzala jednomyslně na vědomí výsledek výběrového řízení na pozici generálního ředitele Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., když výběrová komise doporučila na uvedenou pozici RNDr. Libuši Kotilovou.

Rada města jednomyslně schválila, aby funkci generálního ředitele Slatinných lázní Třeboň vykonávala RNDr. Libuše Kotilová.

Připomeňme, že rada města pracuje v tomto složení (bez titulů):

Jan Váňa – ODS – neuvolněný starosta a jednatel lázní

Jana Grammetbauerová – ODS – místostarostka

Jiří Masojídek – ODS

Anna Kahounová – ODS

Zdeněk Kukačka – ODS

Petr Werner – Pro Zdraví a Sport – místostarosta

Jiří Kuta – TOP 09

Připomeňme členy výběrové komise (bez titulů), které schválila rada města (Usnesení RM č. 74/2018-2):

Jan Váňa, Jana Grammetbauerová, Petr Werner, Zdeněk Kukačka, Vilém Kahoun

Vypsané požadavky na generálního ředitele lázní:

Vaši zastupitelé za Společně pro Třeboň – druhý nejsilnější klub v zastupitelstvu města.

Jiří Vopátek, Ondřej Prášil, Petr Michal, Jan Lukavský a Filip Holzer.

** V Třeboni dne 15. 1. 2019 **