12. 2. 2019

V období říjen až listopad 2018 provedla firma Grant Thornton Advisory, s. r. o. tzv. Komplexní analýzu řízení organizace ve Slatinných lázní Třeboň.

Na prosincovém jednání (r. 2018) zastupitelstva města jsme žádali, abychom jako zastupitelé obdrželi informace ve věci provedeného procesního auditu (= procesní analýzy).  Za tímto účelem byla zvolena prezentace výsledků v termínu 21. 1. 2019 od 16:30 h na Městském úřadu Třeboň. Uvedené schůzky se zúčastnilo z 13 členné koalice pouhých 9 zastupitelů, z opozičních zastupitelů pouze 5 zastupitelů, kdy z našeho klubu byla účast ve 3 lidech (z 5). Na uvedeném setkání bez kamer jsem vznášel otázky pouze já. Bohužel! Vše ostatní, co zaznělo, byly již jen reakce na mé příspěvky ……. . Diskuse byla navíc časově omezena, takže nebyl prostor na žádné detailní vysvětlování. Navíc materiál jsme neobdrželi dopředu, ale až přímo na místě samotném.

Obecně musím uvést, že každá analýza procesů, a čehokoliv jiného, vždy přináší pohled někoho zvenku a jeho postřehy jsou vždy cenné. Ať už jsou kladné či záporné. To jsem také na uvedeném setkání sdělil. Zkrátka a dobře vždy a všude je co zlepšovat. O tom není pochyb … .

V lázních se v období 2014 – 2018 mnohé udělalo. Byl nastartován proces investičního plánování, plán oprav, strategie lázní zaměřená na růst samoplátců – tento proces byl strategicky zahájen již v období 2010 – 2014, kdy byla zvýšena ubytovací kapacita lázní Aurora, dále se nastavilo pravidelné informování o ekonomické situaci lázní, kdy management pravidelně skládal účty před radu města (= valnou hromadu), pravidelné sledování cash-flow, byl zaveden ukazatel mzdové produktivity práce apod.

Některé výtky uvedeného auditu a také doporučení jsem nepochopil, ale to vůbec není podstatné. S tím také souvisí 20 bodů týkajících se doporučení. Podstatné je, že nic zásadního, co by lázně jako takové ohrožovalo, komplexní analýza neshledala, neboť poměru samoplátců a pojištěnců se vždy lázně ve všech ohledech pečlivě věnovaly …… .

Bohužel analýza nezohlednila fakt, že jde o komunální společnost, která podléhá více politickému řízení. Zde záleží čistě na voličích, jaký směr takovému podniku přisoudí a volební cyklus je 4 roky ……. . V oblasti fluktuace zaměstnanců nebyla vůbec brána v potaz reálná situace na trhu práce, který se již tak přehřál, že zaměstnanci v určitých profesích mění zaměstnání daleko více často, než tomu bylo v situaci, kdy nezaměstnanost kulminovala …… . Pokud jde o samotnou fluktuaci, tak vyjdu jen čistě z údajů, které se nyní v odborné veřejnosti uvádějí a diskutují. Obory s největší fluktuací jsou marketing, reklama, PR (48,7 %!), hned po nich cestovní ruch, gastronomie (46,8 %!!). Největší fluktuace podle věku mezi 15 let až 44 let se pohybuje na úrovni 52,5 % až 21,2 % ….. Ano, i fluktuace zasáhla lázně v Třeboni, ale ….. viz výše uvedené hodnoty …… . Je nesporné, že trh práce se mezi lety 2015 – 2018 významně změnil a převis poptávky nabízel zaměstnancům možnost vyzkoušet si jiné místo, jako nikdy předtím v období po roce 1989.

Komplexní analýza potvrdila správnost fúze lázní (Aurora + Berta v jednu obchodní společnost, resp. obchodní korporaci). Současně bylo mimo jiné řečeno, cituji Slatinné lázně Třeboň, s. r. o. je prosperující společnost s významným postavením na trhu. Společnost není zatížena finančními ztrátami z minulých let. V rámci strategického řízení připravuje hospodářský plán i plán oprav a investic ve spolupráci s radou města Třeboň (pozn. nastaveno v období 2014 – 2018). Ve společnosti jsou kompetentní lidé, na kterých lze stavět … . Slatinné lázně Třeboň mají zaveden, udržován a certifikován systém řízení kvality dle požadavků definovaných normou ISO 9001. Hlavním benefitem systému je, že existuje řídící dokumentace a provádí se dozor nad systémem (audity a přezkoumání).

Co říci závěrem? Zlepšovat, jak jsem uvedl výše, je vždy co a také úplně všude. Podstatné je, že lázně byly dnešní koalici (ODS, Pro Zdraví a Sport a TOP09) předány ve velmi dobré ekonomické kondici, tj. mimo jiné nezadluženou, neztrátovou a s dobrým cash flow a s dobrým poměrem mezi samoplátci a pojištěnci. Navíc byly předány lázně s vynikajícími garanty v oblasti lékařské zdravotní péče a také fyzioterapie. To je třeba zdůraznit, neboť bohužel tito garanti dnes, po nástupu nového vedení, z lázní odchází, což ohrožuje samotný předmět podnikání lázní ….. . Takovému ohrožení lázně nikdy v minulosti nebyly vystaveny …… .

Jiří Vopátek, Váš zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň, Zelení

** 11. 2. 2019 **