Kategorie:

Report ze zastupitelstva ze dne 28. 1. 2019

29. 1. 2019  |  V úvodu byla zastupitelům představena nová generální ředitelka Slatinných lázní Třeboň Libuše Kotilová, která nastínila svojí ideu, jak bude lázně řídit. Idea se opírala zejména o to, co se dozvěděla od zaměstnanců a také samotných klientů lázní … S negativním lustračním osvědčením vystoupil místostarosta Petr Werner (Pro Zdraví a Sport), více»

Aurora a privatizace aneb zahradník se vrací na …

29. 1. 2019  |  V reakci na aktuální dění na třeboňských lázních, bych rád zmínil níže uvedené události. Bývalé Státní léčebné lázně Třeboň s.p. (dále SLL), měly v roce 1990  kmenové jmění přibližně 129.633.000,-Kčs. V roce 1991 uzavřelo tehdejší vedení SLL Třeboň se stavební firmou 21 st. Century Enterprisess, Inc.  dohodu o rekonstrukci lázní. Na více»

Nová generální ředitelka lázní přichází nejen z Lavany, a. s., která se v 90. letech pokoušela v rámci privatizace získat lázně Aurora, což se jí nepodařilo. Poté se marně několik let o lázně Aurora neúspěšně soudila …

29. 1. 2019  |  Rada města v prosinci 2018 vyhlásila výběrové řízení na generálního ředitele Slatinných lázní Třeboň (https://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id9058/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-GR-SLT.pdf).  Je to zajímavé, neboť ODS v minulosti kritizovala „přebujelý“ management lázní (lázně mají dva jednatele, ředitele jednotlivých úseků a nyní nově tedy ještě generální ředitelku). Jde tak o zcela novou pozici, která nemá logiku …….. . Zajímavé více»

Generální ředitelkou Slatinných lázní Třeboň, s. r. o. se stala RNDr. Libuše Kotilová

15. 1. 2019  |  Víme, co vás zajímá RM č. 4 – 8-1-2019 (Usnesení RM č. 27/2018-4) Rada města vzala jednomyslně na vědomí výsledek výběrového řízení na pozici generálního ředitele Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., když výběrová komise doporučila na uvedenou pozici RNDr. Libuši Kotilovou. Rada města jednomyslně schválila, aby funkci generálního ředitele více»

Informace z Rady města ze dne 18.12. 2018

4. 1. 2019  |  Nájemní smlouva mezi městem Třeboň a ZUŠ – Cena Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky – Nová jednatelka Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o. – Termíny farmářských trhů v roce 2019 – Změna výše nájmu Městské vodohospodářské, s. r. o. a cena vodného a stočného pro rok 2019 – Nová pravidla pro vydávání více»