Kategorie:

Výsledky hospodaření města Třeboň v základních rysech za rok 2017

23. 4. 2018  |    1) úhrada splátek v souvislosti s čistírnou odpadních vod. Jedná se o půjčku z roku 2012, kterou město bude splácet do roku 2022. K pokrytí splátek a úroků slouží nájemné, které čistírna odpadních vod platí městu.   2) i přesto, že se počítalo se zapojením finančního přebytku hospodaření města z minulých let ve výši více»

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Třeboň v základních rysech za rok 2017

23. 4. 2018  |  Město Třeboň je zřizovatelem pěti příspěvkových organizací: Základní škola Třeboň – Na Sadech Základní škola Třeboň – Sokolská Městská knihovna Mateřská škola Sluníčko mateřská škola   Počet dětí a žáků v základních a mateřských školách zřizovaných městem Třeboň   ** Jiří Vopátek, zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň, 21. 4. více»

Schválení realizace stavby Zimní stadion Třeboň. Jak bude zimní stadion provozován?

4. 4. 2018  |  Zastupitelstvo města projednalo na svém jednání 26. 3. 2018 bod ve věci realizace stavby „Zimní stadion Třeboň“ v období 2018 – 2019, kdy celkové náklady se očekávají již ve výši 80 mil. Kč bez DPH a 96,8 mil. Kč včetně DPH. Rozpočet města na letošní rok (= 2018, http://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-urad/financni/rozpocet/Rozpocet_mesta_Trebone_na_rok_2018.pdf) a Střednědobý více»

Hokejová mládež v Českých Budějovicích dostane 8 milionů

4. 4. 2018  |    Zdroj: Mladá fronta Dnes, 16. 2. 2018, str. 14 Jeden hokejista v ČB vyjde město na více jak 20.000 Kč. Kolik to bude v Třeboni po výstavbě zimního stadionu? A kde jsou k tomu jistě finanční příspěvky od řady sponzorů (významné – velké – podniky apod.), příspěvky od rodičů, ….   více»