Kategorie:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Branná

19. 3. 2018  |  V rámci realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav požadoval Osadní výbor Branná schválit městem Třeboň vedlejší polní cestu V1 (viz obrázek níže). Vedení města schválení požadované polní cesty V1 odmítalo se zdůvodněním nutnosti pořízení regulačního plánu. Přitom od roku 2012 v Branné čekají na jeho zpracování. Zajímavé je, že v roce: 2013 více»

Fond financování obnovy vodohospodářského majetku

19. 3. 2018  |  Již několikráte jsem upozorňoval, že je třeba zřídit tzv. Fond financování obnovy vodohospodářského majetku, neboť je třeba vytvářet dle legislativních pravidel finanční rezervu (formou uvedeného peněžního fondu) na obnovu celé vodohospodářské infrastruktury, tj. rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu včetně nové městské čistírny odpadních vod, která platí městu Třeboň do rozpočtu města více»

Smlouvy mezi městem Třeboň a Technickými službami, s. r. o.

19. 3. 2018  |  Rada města na svém jednání 17. 1. 2018 schválila dodatky smluv pro rok 2018 mezi městem Třeboň a Technickými službami, s. r. o.: – provoz WC 614 000 Kč vč. DPH – dodávka veřejného osvětlení 318 000 Kč vč. DPH – údržba dětských hřišť a laviček 1 260 000 Kč vč. DPH – čištění více»